Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

woensdag 15 november 2017

“Kraak de radarcode voor Vaarrecreatie”

De onderzoekers van de vaarrecreatie in de Waddenzee presenteerden eind oktober hun resultaten over de zomer van 2016 en 2017. En er werd vooruitgeblikt op het seizoen 2018.

Onderzoeksleider Bertus van der Tuuk begeleidde de discussie op de boot die vanuit Harlingen vertrok richting Griend. Het MOCO-onderzoek dat de spanningen tussen recreatie en natuur onderzoekt, vroeg om uitleg. Dat deed hij dan ook graag.

Het onderzoek verschilt van veel andere onderzoeken in het Waddengebied doordat er niet alleen met waarnemingen wordt gewerkt, maar juist ook met veel data: AIS-gegevens, radardata, greentracker, enquête, sluistellingen, vogeltellingen, zeehondenwaarnemingen en nog veel meer cijfers. Naast biologen zijn er dus ook wiskundigen aan het werk, data-analisten en enquêteurs.

Interessante mix
Die mix van verschillende onderzoeksdisciplines kan nieuwe inzichten geven over welke druk de vaarrecreatie uitoefent op de natuurwaarden van het Waddengebied. Voor 2018 is het de opgave om de analyse van de radardata te ontcijferen.

Zo is het lastig om een goed beeld te krijgen van kleinere boten. Het verschil tussen bootjes, kano’s en bijvoorbeeld een grote vogelsoort als de lepelaar is nog niet helder te zien op de radar. De komende winterperiode sleutelen de onderzoekers aan deze formule. Als dat lukt zou dat een doorbraak zijn, ook op wereldschaal.

Afspraken
De onderzoekers en (natuur)beheerders zullen in een later stadium nog een keer om tafel gaan zitten om goed in detail te kijken naar elkaars mogelijkheden voor het komende vaarseizoen in 2018.

Meer weten?
Het verslag en de presentatie kun je hieronder downloaden.

rapporten en documenten in dit thema

 • maandag 20 november 2017

  Presentatie MOCO Vaarrecreatie

  De presentatie van MOCO over vaarrecreatie en natuur in het Waddengebied (PDF, 13.0 Mb).

  naar rapport
 • maandag 20 november 2017

  Verslag van werkbijeenkomst MOCO

  Verslag van de werkbijeenkomst van MOCO. Het monitoringsonderzoek naar vaarrecreatie en natuur in de Wadden. De bijeenkomst was op een boot die vertrok vanuit Harlingen (PDF, 0.9 Mb).

  naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

vrijdag 30 maart 2018

Algoritme ontwikkeld voor radardata vaarrecreatie Waddenzee

Een kleine doorbraak in het onderzoek naar vaarrecreatie op de Waddenzee. De onderzoekers van het Monitoringsconsortium (MOCO) zijn er in geslaagd om de miljoenen data aan informatie van de radar te beheersen via de ontwikkeling van een algoritme.

meer lezen
vrijdag 26 januari 2018

Extra financiering Monitoringonderzoek Waddenzee 2018

MOCO, het monitoringconsortium dat het meerjarig onderzoek naar vaarrecreatie en natuur in de Waddenzee uitvoert, kan in 2018 voortvarend aan de slag. De onderzoekers krijgen namelijk een extra subsidie van bijna een ton.

meer lezen
vrijdag 21 juli 2017

Vaarrecreanten houden zich goed aan de regels op het Wad

Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied. Zo houden schippers zich tamelijk goed aan de maximum−snelheid. En de gesloten gebieden worden over het algemeen goed gerespecteerd.

meer lezen
woensdag 23 november 2016

Kan vaarrecreatie meer ruimte krijgen op de Waddenzee?

Kan er op meer plekken in de Waddenzee worden gevaren dan nu het geval is? Of wordt de natuur dan te veel verstoord? Daarover spraken verschillende partijen onlangs in Leeuwarden.

 

meer lezen
vrijdag 18 maart 2016

Themabijeenkomst Monitoring Actieplan Vaarrecreatie

Bijna 30 belanghebbenden  van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (AVW) kwamen onlangs  in Harlingen bij elkaar voor een themabijeenkomst  over Monitoring. Tijdens de bijeenkomst werd verteld over de opzet van het monitoringsprogramma, de eerste resultaten van de pilot en de samenwerking binnen het programma.

meer lezen