Korte film ‘Zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee’

dinsdag 22 mei 2018

Tijdens het nationaal congres ‘Waddenzee Wereldklasse’ op 17 mei jl. in Leeuwarden ging de korte film ‘Over zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee’ in première.

In de film wordt het wetenschappelijk rapport ‘Sea-level rise, subsidence and morphodynamics in the Dutch Wadden Sea; 2030, 2050, 2100’ in negen minuten op een toegankelijke wijze samengevat.

September-artikel

De inhoud van het rapport zelf, dat in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie is opgesteld, zal in september in artikelvorm worden uitgebracht als een Special Issue van het Netherlands Journal of Geosciences.

Tegelijk met het uitkomen van het Special Issue zal een beleidssamenvatting worden uitgebracht, waarin wordt ingegaan op de vraag wat het rapport betekent voor het staande beleid.