Kombergingen goed bruikbare eenheid in beleid en onderzoek

dinsdag 26 november 2013

Op een internationale workshop afgelopen week in het Duitse Delmenhorst werd geconcludeerd dat kombergingen een goede eenheid zijn voor vergelijkend onderzoek naar verschijnselen in het Waddenzee ecosysteem. Daarmee kunnen ze uiteindelijk ook een basis voor het beheer gaan vormen.

De workshop werd georganiseerd door het Programma naar een Rijke Waddenzee en het Common Wadden Sea Secretariat. Aan de workshop namen ongeveer 30 beleidsmakers en wetenschappers uit Nederland en Duitsland deel.

Kombergingen
De belangrijkste vraag was hoe we kombergingen kunnen toepassen in beleid en beheer rondom de Waddenzee. Voor alle duidelijkheid: Tussen alle Waddeneilanden bevindt zich een zeegat waar het water van eb en vloed doorheen stroomt. Het waddengebied dat verbonden is met één zo’n zeegat wordt een ‘komberging’ genoemd.

De deelnemers waren het erover eens dat we met name veel kunnen leren van grensoverschrijdende vergelijking van processen in verschillende kombergingen. Daardoor wordt bijvoorbeeld duidelijk waarom grote kombergingen, een kleiner aandeel aan droogvallende platen kennen dan kleine kombergingen. Dat heeft ondermeer te maken met de kracht van de stroming.

Succes van zeegras
Maar als je kijkt naar kombergingen kan het ook duidelijk maken hoe de blootstelling aan de wind een belangrijke factor kan zijn die de vestiging van mosselbanken bepaalt. En door middel van kombergingen krijg je ook inzicht in het vestigingssucces van zeegras, dat bijvoorbeeld in de weg wordt gestaan door overmatige hoeveelheden voedingsstoffen in het water (eutrofiëring).

De deelnemers deden de aanbeveling de methodiek verder uit te werken. Het is de bedoeling dat deze en andere aanbevelingen van de workshop worden ingebracht op de aanstaande ministersconferentie over de Waddenzee in het Deense Tønder in februari 2014