Kokkelzaad Groote Plaat krijgt tijd om te groeien

donderdag 23 oktober 2014

Op de Groote Plaat onder de haven van Terschelling is veel mooi kokkelzaad aangetroffen. Handkokkelvereniging OHV heeft nu besloten dit nieuwe kokkelzaad voorlopig met rust te laten. 

Dit is goed nieuws omdat er in 2014 in de Waddenzee als geheel relatief weinig kokkelzaad is gevonden. Bovendien lijkt het kokkelbestand te verouderen door het uitblijven van goede zaadval in de afgelopen jaren.

Er is nu afgesproken dat de handkokkelaars voorlopig dit gebied met rust laten. 

In de meerjarenafspraken handkokkelvisserij is namelijk vastgelegd dat bij het bepalen van de te bevissen gebieden en -banken rekening zal worden gehouden met de leeftijdsopbouw van het kokkelbestand. Dit betekent dat het bestuur van de Handkokkelvereniging OHV (Op Handkracht Verder) bepaalde kokkelbanken (tijdelijk) kan uitsluiten van visserij. Zo worden de kleine kokkels beschermd. Ze krijgen dan de tijd om uit te groeien en voor meer aanwas te zorgen.

Handkokkelvereniging OHV heeft daarom unaniem besloten om het gebied Groote Plaat te sluiten voor de visserij. De sluiting (rood gearceerd) is onlangs al in werking gegaan.