Kokkelbestand 2011 nog steeds belangrijke basis voor Waddenzee

donderdag 20 oktober 2016

De kokkelvoorraad in de Waddenzee wordt nog steeds sterk gedomineerd door de sterke jaarklasse uit 2011. De totale hoeveelheid kokkels is tussen 2015 en 2016 met zo’n 12% afgenomen, maar is nog steeds relatief hoog.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat IMARES (tegenwoordig ‘Wageningen Marine Research’) in opdracht van het ministerie van EZ heeft uitgevoerd naar het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren.

De totale hoeveelheid versgewicht aan kokkels in de Waddenzee wordt voor september 2016 geschat op 391.9 miljoen kilogram (in het litorale deel). In 2015 was dit nog 445.6 miljoen kilo. De hoeveelheid kokkels bepaalt hoeveel de kokkelvissers vanaf september mogen opvissen in de Waddenzee. Dit mag maximaal 2,5% zijn van de totale hoeveelheid aanwezige oogstbare kokkelbestanden.

Minder dan een miljoen
Voor 2016 is het totale oogstbare bestand (het deel van het totale bestand dat voorkomt bij dichtheden hoger dan 50 kokkels per vierkante meter) bepaald op 253.2 miljoen kilogram versgewicht, waarvan 38.0 miljoen kilogram bestaat uit kokkelvlees (dus zonder de schelp). Van deze 38.0 miljoen kilogram mag in 2016 dus iets minder dan 1 miljoen kg worden opgevist.

Vogels en vissers
Hoewel het kokkelbestand afneemt, zijn er toch op dit moment geen zorgen. Bij kokkels is het een bekend patroon dat er eens in de zoveel jaar een piek in de broedval is, waar vervolgens een aantal jaar op geteerd kan worden. Zo kenden ook de jaren 1997 en 2003 een relatief omvangrijke broedval van kokkels.

Wat verder opvalt, is dat het visserijgebied van de kokkelvissers is verschoven. Was 10 jaar geleden Schiermonnikoog een belangrijke plek. In 2015 werd vooral gevist onder Vlieland. Meer dan 95% van alle oogstbare kokkels kwamen hier vandaan, blijkt uit de afgegeven vergunning van de Provincie Fryslân (namens de drie Waddenprovincies).

Zeeland
IMARES brengt ook de kokkelbestanden in Zeeland in kaart. Hier zien we al jarenlang een laag aantal kokkels. In de Oosterschelde is het kokkelbestand gestaag afgenomen sinds 2010, en in de Westerschelde is het bestand zeer laag sinds 2005 ondanks een relatief omvangrijke broedval in 2010 waar na 2012 nog maar weinig van overgebleven is. Sinds 2006 is er in deze deltawateren niet meer op kokkels gevist.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van het Meerjaren Akkoord Handkokkelvisserij. Tegenwoordig ondersteunt PRW de uitvoering van die afspraken. 

 

FOTO: Rienk Nadema