Koester de duisternis. Europees geld voor nieuw meet-netwerk

donderdag 18 augustus 2022

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) werkt met de universiteiten van Oldenburg (Duitsland) en Aarhus (Denemarken) aan het “Keep it Dark” programma in het Waddengebied. De universiteiten zetten gezamenlijk een nieuw meetnetwerk voor lichtvervuiling op en analyseren en testen verschillende meet-methoden. Daarmee willen ze tot een andere, robuuste, manier van het meten van lichtvervuiling komen. Als ‘hoofd-aannemer’ in een internationaal samenwerkingsverband ontving de Rijksuniversiteit Groningen hiervoor bijna 300.000 Euro vanuit het Interreg North Sea Region fonds van de Europese Unie.

Mooi resultaat

Er is grote zorg over de toenemende lichtvervuiling in Europa, ook in de landen rondom de Noordzee c.q. Waddenzee. Een goed monitorsysteem kan bijdragen tot vermindering van de lichtvervuiling en betere bescherming van de natuur. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) bracht, samen met het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) in het kader van het  ‘Trilateral Dark Sky Initiative’ de verschillende partijen bij elkaar en is nu zeer content dat deze samenwerking direct een vruchtbaar resultaat oplevert.

Aanvullende ervaring

“In feite is deze grensoverschrijdende samenwerking een logisch vervolg van de Groningse inspanningen binnen het ‘Donkerte van de Wadden’ programma en de samenwerking tussen de RUG en Staatsbosbeheer in Lauwersoog. Hierin proberen we de bewustwording rondom de problematiek van lichtvervuiling te vergroten en onze opgedane kennis rondom het Nederlandse meet-netwerk in te zetten voor deze Europese samenwerking.” aldus projectleider Professor Dr. Reynier Peletier van het sterrenkundig instituut Kapteyn van de RUG.

De Universiteit van Oldenburg heeft ervaring met een groot netwerk van meteorencamera’s, die je ook kunt gebruiken voor het vastleggen van lichtvervuiling terwijl de Universiteit van Aarhus zich meer richt op de feitelijke monitoring. Bij de RUG ligt het accent op verwerking van de meetgegevens, gebruik van bestaande satellietmetingen en de relatie van deze metingen tot metingen vanaf de grond.

Interreg North Sea Region

Het nieuwe programma ondersteunt groene en duurzame initiatieven voor de Noordzeelanden en is bedoeld om nieuwe ideeën te testen en te implementeren zoals in het beoogde meetnetwerk.

Zie ook: https://northsearegion.eu/about-the-programme/programme-news/first-approvals-in-the-new-programme/.

Meer informatie

Proces- en projectmanager, ir. S. (Sonja) van der Graaf. Tel: +31 (0)6 11 48 71 20. Mail: sonja.vandergraaf@rvo.nl