Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

vrijdag 11 januari 2019

Klimaatverandering belangrijke reden verandering visbestanden

Grindwinning, oliewinning/verwerking, militaire activiteiten, visserij, baggeren, constructies op zee, eutrofiëring en klimaatverandering (temperatuur, saliniteit en variatie in zeestromingen) zijn belangrijke knelpunten voor de ontwikkeling van haring (Clupea harengus) in de Waddenzee.

Dit blijkt uit een knelpuntenanalyse die twee studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein uitvoerden in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee.  Olav Dobbers en Jelle Moens hebben een uitgebreide review gemaakt van door-de-jaren-heen gepubliceerd onderzoek naar haring, zowel in de Noordzee, Waddenzee als daarbuiten.

Verandering in de problemen

Volgens de jonge onderzoekers is op basis van de literatuur te stellen dat klimaatverandering de voornaamste aandrijver is voor verandering in vispopulaties binnen de Waddenzee. “Hoewel veel menselijke activiteiten, zoals visserij, in het verleden problemen introduceerden voor verschillende pelagische vispopulaties, zorgt systematische monitoring en schadebeperkende-maatregelen er tegenwoordig voor dat de haringpopulaties binnen de Noord- en Waddenzee op een duurzame manier behouden worden.”

Effecten op visstand

Maar de toename van warme winters en de langzaam oplopende gemiddelde temperatuur binnen het hele Noordzeegebied hebben meer effect op pelagische vispopulaties. Directe effecten op vissen komen onder meer door een overschrijding van de maximumtemperatuur, waardoor soorten wegtrekken. Indirect zijn er ook effecten op de visstand, bijvoorbeeld door wegtrekkende prooidieren of juist nieuwe.  Kustgebieden, zoals de Waddenzee, zijn het meest kwetsbaar voor deze klimaatveranderingen.

Goede monitoring

Gericht onderzoek naar de effecten van klimaatverandering moet in de toekomst nog plaatsvinden. Vooral de effecten van de temperatuurtoename op eutrofiëring binnen Nederlandse kustzones is interessant om te onderzoeken, zo blijkt uit de knelpuntenanalyse.

“Op dit moment zijn er grote verschillen in toekomstvoorspellingen tussen onderzoekers over de temperatuurstijging”, stellen Dobbers en Moens. ,,Goed monitoren is het enige dat momenteel effectief kan worden gedaan. De gebruikte methodes binnen deze analyse kunnen gebruikt worden om de levenscyclus, inclusief knelpunten, van andere ‘Swimway’ soorten te bepalen.”

Swimway Wadden Sea

Het onderzoek is uitgevoerd als bouwsteen voor de verdere uitwerking van de Swimway Wadden Sea. Dit is een trilaterale aanpak om de vispopulaties in het waddengebied te versterken. De aanpak is een mix van onderzoek, monitoring, beleid, maatregelen en wordt ondersteund met communicatie en educatie.

rapporten en documenten in dit thema

  • maandag 10 december 2018

    Levenscyclus Haring Waddenzee

    Rapport Olav Dobbers en Jelle Moens, twee studenten van Van Hall Larenstein. Het rapport gaat over de levenscyclus van de Haring in de Waddenzee. Het rapport beschrijft de verschillende knelpunten, die de ontwikkeling van de Haring belemmeren. De conclusie is dat vooral de temperatuurstijging direct of indirect een bedreiging vormt voor de Haring (PDF, 3.0 Mb).

    naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

maandag 17 december 2018

Advies over inzet relatie visserij en Werelderfgoed Waddenzee

De visserijsector en Werelderfgoed Waddenzee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer de nadruk meer wordt gelegd op deze verbondenheid, in plaats van op de scheidslijn tussen natuur en cultuur, dan kunnen zowel de visserijsector en het Wad daarvan profiteren.

meer lezen
maandag 10 december 2018

Bijeenkomst over vispopulaties in Harlingen

PRW organiseerde in Harlingen een bijeenkomst over vispopulaties in de Waddenzee voor een breed gezelschap van stakeholders vanuit visserij, de wetenschap, overheid, belangenorganisaties en terreinbeheerders.

meer lezen
vrijdag 6 juli 2018

Vismonitoringsfuiken op oostelijk Wad

Voor het eerst zijn er vismonitoringsfuiken op het oostelijk Wad geplaatst. Het gaat om twee fuiken. Eén bij Lauwersoog en één bij Schiermonnikoog. De fuiken zijn nodig voor een betrouwbaarder beeld van de visstand.

meer lezen
maandag 14 mei 2018

Swimway: herstel van de visstand in de Waddenzee

Van de kinderkamerfunctie voor platvis is weinig meer over, de visserij op zeebaars en harder is vrijwel geheel stil komen te liggen en echt grote vissen zijn nog slechts sporadisch aanwezig. Via het Swimway concept wil een internationaal team van deskundigen en gebruikers beter begrijpen waar de schoen wringt. Zo kan de slag gemaakt worden naar een duurzaam herstel van de visstand.

meer lezen
woensdag 8 maart 2017

Swimway: op naar een gezonde visstand in Waddenzee

Onlangs verscheen in het Friesch Dagblad een verhaal over de Swimway Waddenzee. Paddy Walker, als adviseur betrokken bij het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), vertelt over de noodzaak en invulling van de Swimway.

meer lezen