Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

maandag 16 april 2018

Kennis-onzekerheden in de Waddenzee versterken rol wetenschap

Onzekerheden in kennis zorgen er voor dat de rol van de wetenschap juist sterker wordt in het proces van politieke- en maatschappelijke besluitvorming over natuurbescherming. Dit concludeert Judith Floor op basis van haar promotieonderzoek waarbij ze de besluitvorming onderzocht aan de hand van drie casussen: het herstel van zeegras, het voorgenomen event van het Wereldkampioenschap power boat races 2011 en het dossier Mosselvisserij.

Floor verdedigde haar proefschrift met succes  aan de Universiteit van Wageningen. De onderzoekster maakt in haar proefschrift onderscheid tussen drie soorten kennisonzekerheden: onvolledige kennis, onvoorspelbaarheid en dubbelzinnigheid. Eén van de belangrijkste factoren die verklaren waarom kennisonzekerheden de dominantie van wetenschappelijke expertise op het gebied van natuurbeheer niet hebben verminderd, is dat men altijd heeft ingezet op het aanvullen van de ontbrekende kennis. Dit beeld leeft zowel bij de wetenschappers als de besluitvormers. Meer kennis was nodig om tot besluiten te kunnen komen.

Meer transparantie
In haar proefschrift concludeert Judith Floor dat niet alleen meer kennis maar juist dubbelzinnigheid (ambiguïteit) van het onderzoek een belangrijke rol speelt. Onderzoekers worden al snel in het kamp van bijvoorbeeld of natuur of visserij geduwd en dan wordt het lastig om het wetenschappelijk debat zuiver te voeren. Dus niet alleen onzekerheden in kennis maar ook de wijze waarop men een vraagstuk oppakt en analyseert is van invloed op de wijze waarop de kennis wordt benut.

Floor adviseert de deskundigen om heel transparant te zijn met welke startvraag zij een vraagstuk oppakken en wie de opdrachtgever is. Daarbij dient de wetenschap vooral in interactie te blijven en het gesprek met de omgeving op te zoeken.

Rijke Waddenzee
De rol van het Programma naar een rijke Waddenzee komt terug in haar proefschrift in relatie tot het dossier zeegrasherstel en het Mosselconvenant. Het proefschrift kan worden gedownload via de volgende link: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/441198

 

Misschien wil je dit ook lezen?

dinsdag 31 mei 2016

Mosselconvenant werpt vruchten af voor mens en natuur

De afspraken uit het Mosselconvenant van 2008 beginnen in de Waddenzee haar vruchten af te werpen voor mens en natuur. Er is dit jaar weer mosselzaad waardoor een goede visserij mogelijk is in de gebieden waarvan is afgesproken dat daar mag worden gevist. In de gesloten gebieden heeft 500 ha mosselbanken zich ongestoord kunnen ontwikkelen en dat is een duidelijke winst voor de natuur. Voor een volgende stap in deze succesvolle transitie zijn nieuwe kweekpercelen nodig.

meer lezen
dinsdag 22 december 2015

Meer kennis nodig voor succesvol zeegrasherstel Waddenzee

De uitzaaiproeven van zeegras blijken niet voldoende succesvol. Het zeegras plant zich weliswaar voort, maar niet genoeg om op lange termijn uit te groeien tot een zelfstandige populatie.

meer lezen