Kansenkaart Randen van het Wad

dinsdag 10 januari 2017

PRW heeft een nieuwe kansenkaart uitgebracht voor de Randen van het Wad. De kaart geeft een overzicht van projecten die het streefbeeld van een Rijke Waddenzee in 2030 dichterbij moet brengen. Deze nieuwe versie is een update van de eerste kansenkaart uit 2014.

Op de nieuwe kansenkaart zijn nu 16 kansrijke projecten geïdentificeerd. Van het Amstelmeer tot aan de Eems-Dollard.  Het PRW dicht met name drie projecten een grote meerwaarde toe voor de natuur: de kop van Noord-Holland, de Vismigratierivier en de Lauwerskust. Deze projecten bieden grote kansen voor zoet-zoutovergangen. Een nieuw element in de Kansenkaart is dat het ook aangeeft welke projecten al richting uitvoering zijn, zoals de Prins-Hendrikdijk op Texel en het Marconi-project.

Kansenkaart
De opgenomen projecten herstellen niet alleen natuur, maar bieden ook kansen op andere terreinen zoals economie en veiligheid. Het begrip ‘Kansenkaart’ duidt aan dat de geïdentificeerde projecten nog verder ontwikkeld moeten worden. Projecten die al worden gerealiseerd zijn daarom apart gemarkeerd.

Brakwater
De randzone van de Waddenzee wordt ruim genomen, tot minimaal enige kilometers rondom de kustverdedigingswerken. Dat is nodig omdat de ecologische relaties tussen land en zee zich verder uitstrekken dan dijken of waterwerken. Zoals bij brakwaterzones of hoogwatervluchtplaatsen voor vogels.

Vispassage
Ook bij vispassages is het bijvoorbeeld nodig om op stroomgebiedsniveau te denken. Denk aan de rivierprik die vanuit de Waddenzee helemaal naar de Drentsche Aa zwemt om daar te paaien. De Noordzeekustzone behoort niet tot de randen van de Waddenzee, maar wel tot de randen van het Waddengebied. Daarom zijn projecten in deze zone wel opgenomen op de Kansenkaart.

Gedrukte kaart
Wil je graag de kaart in gedrukte vorm ontvangen? Dat kan! Stuur even een mail naar Christiaan Kooistra met naam en postadres: c.kooistra@minez.nl

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil projecten stimuleren die leiden tot meerwaarde voor de natuur, in synergie met economie (recreatie, visserij), veiligheid en landschapsbeleving. Met de kansenkaart Randen van het Wad geeft PRW aan welke projecten langs de randen van de Waddenzee hier kansrijk voor zijn.