Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

dinsdag 10 januari 2017

Kansenkaart Randen van het Wad

PRW heeft een nieuwe kansenkaart uitgebracht voor de Randen van het Wad. De kaart geeft een overzicht van projecten die het streefbeeld van een Rijke Waddenzee in 2030 dichterbij moet brengen. Deze nieuwe versie is een update van de eerste kansenkaart uit 2014.

Op de nieuwe kansenkaart zijn nu 16 kansrijke projecten geïdentificeerd. Van het Amstelmeer tot aan de Eems-Dollard.  Het PRW dicht met name drie projecten een grote meerwaarde toe voor de natuur: de kop van Noord-Holland, de Vismigratierivier en de Lauwerskust. Deze projecten bieden grote kansen voor zoet-zoutovergangen. Een nieuw element in de Kansenkaart is dat het ook aangeeft welke projecten al richting uitvoering zijn, zoals de Prins-Hendrikdijk op Texel en het Marconi-project.

Kansenkaart
De opgenomen projecten herstellen niet alleen natuur, maar bieden ook kansen op andere terreinen zoals economie en veiligheid. Het begrip ‘Kansenkaart’ duidt aan dat de geïdentificeerde projecten nog verder ontwikkeld moeten worden. Projecten die al worden gerealiseerd zijn daarom apart gemarkeerd.

Brakwater
De randzone van de Waddenzee wordt ruim genomen, tot minimaal enige kilometers rondom de kustverdedigingswerken. Dat is nodig omdat de ecologische relaties tussen land en zee zich verder uitstrekken dan dijken of waterwerken. Zoals bij brakwaterzones of hoogwatervluchtplaatsen voor vogels.

Vispassage
Ook bij vispassages is het bijvoorbeeld nodig om op stroomgebiedsniveau te denken. Denk aan de rivierprik die vanuit de Waddenzee helemaal naar de Drentsche Aa zwemt om daar te paaien. De Noordzeekustzone behoort niet tot de randen van de Waddenzee, maar wel tot de randen van het Waddengebied. Daarom zijn projecten in deze zone wel opgenomen op de Kansenkaart.

Gedrukte kaart
Wil je graag de kaart in gedrukte vorm ontvangen? Dat kan! Stuur even een mail naar Christiaan Kooistra met naam en postadres:

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil projecten stimuleren die leiden tot meerwaarde voor de natuur, in synergie met economie (recreatie, visserij), veiligheid en landschapsbeleving. Met de kansenkaart Randen van het Wad geeft PRW aan welke projecten langs de randen van de Waddenzee hier kansrijk voor zijn.

rapporten en documenten in dit thema

  • dinsdag 10 januari 2017

    Kansenkaart 2 Randen van het Wad (2017)

    De Tweede Kansenkaart voor natuurontwikkeling langs de Randen van de Waddenzee (PDF, 1.2Mb, 2017).

    naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

donderdag 7 december 2017

Meer urgentie nodig voor onderwaternatuur Waddenzee

Er moet meer urgentie worden gegeven aan de ontwikkeling van een veerkrachtige onderwaternatuur in de Waddenzee.  Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil dit gezamenlijk oppakken met gebruikers, beheerders, beleidsmakers en wetenschappers.

meer lezen
donderdag 30 maart 2017

Bijeenkomst vispasseerbaarheid

Op woensdag 29 maart organiseerde het Programma naar een Rijke Waddenzee een bijeenkomst over de vispasseerbaarheid van zoet-zout overgangen langs de Nederlandse Waddenkust. Dit werd georganiseerd in samenwerking met de Waddenacademie en de Hogeschool Van Hall Larenstein.

meer lezen
donderdag 22 oktober 2015

Zeegraskansenkaart heeft goede voorspellende werking

De door PRW ontwikkelde zeegraskansenkaart blijkt nu al in de praktijk een goede voorspellende werking te hebben. Dat kunnen we constateren na de ontdekking van twee nieuwe zeegrasvelden in de Waddenzee.

meer lezen
woensdag 2 april 2014

Natuur verzacht de randen van de Waddenzee

Langs de randen van de Waddenzee zijn volop mogelijkheden om de natuurwaarden te versterken en de toeristische aantrekkingskracht te vergroten. Van de twaalf kansrijke projecten die PRW heeft geïnventariseerd, springen er drie bovenuit: het Amstelmeer, De Vismigratierivier (Afsluitdijk) en het Lauwersmeer.

meer lezen
woensdag 12 juni 2013

Eerste kansenkaart Eems-Estuarium

Een eerste overzicht van maatregelen voor de ecologische verbetering van het Eems-Estuarium zal op vrijdag 14 juni door PRW worden gepresenteerd in Groningen tijdens een speciale workshop.

meer lezen