Kamp beantwoordt vragen over gebiedssluiting zeehonden

maandag 18 september 2017

Minister Kamp van Economische Zaken heeft antwoord gegeven op Kamervragen van de leden Aukje de Vries en Helma Lodders (VVD) over het voorstel omtrent gedeeltelijke gebiedssluitingen in de Waddenzee.

De Minister benadrukt in zijn brief dat het gaat om een voorstel. De komende maanden loopt er een proces met relevante stakeholders over het voorstel. Uiteindelijk moet er dan begin 2018 een beslissing worden genomen. Pas dan is duidelijk of en welke gebieden dicht zouden gaan.

De minister geeft aan dat het voorstel niet alleen voorziet in suggesties over sluiting, maar dat andere delen juist open kunnen. Per saldo is het voorstel nu zo dat er meer gebied in de Waddenzee opengaat dan gesloten.

De reden dat de Minister nieuwe gebieden gedeeltelijk wil sluiten is ondermeer gebaseerd op het oordeel van de Waddenunit en Wageningen Marine Research. Het voorstel zoals dat nu op tafel ligt, voorziet volgens Kamp in de borging van de zeehondenaantallen voor de Waddenzee.

Actieplan Vaarrecreatie
Vanuit het Actieplan Vaarrecreatie wordt het voorstel tot gebiedssluiting (en dus ook -opening) de komende tijd goed in de gaten gehouden. Op het moment dat iedereen op het Wad zich namelijk aan de Erecode zou houden, zijn gebiedssluitingen niet nodig. Maar dan moeten dergelijke knelpunten natuurlijk wel op tijd worden aangegeven.

DOWNLOAD: De Kamerbrief van Kamp over zeehonden en gebiedssluitingen aan Lodders en De Vries

 

 

FOTO: Marco Hillenaar