Kamerdebat #Wadden via Twitter

woensdag 24 april 2013

Kamerdebat #Wadden via Twitter

De Tweede Kamer vergaderde woensdag 24 april 2013 over het Wadengebied. Later volgt het officiële verslag van de Tweede Kamer, maar hieronder volgt alvast een greep uit de vele tweets. 

#Visserij Waddenzee
Mosselen zijn erg belangrijk voor de Waddenzee. Ze filteren het water waardoor er leven mogelijk is en ze houden sediment vast waardoor de stroming wordt afgeremd. Handig voor kustveiligeheid en het voortbestaan van de Waddenzee. De mosselvisserij is dan ook onderwerp van gesprek, evenals de garnalen en kokkels.

@ArjanBerkhuysen
Nieuw EU visserijfonds is volgens Dijksma goed te gebruiken voor verduurzaming (garnalen)visserij. Ook mooi.

@DouweHollenga
@sharon_dijksma bevestigd toezegging voor geld voor verduurzaming garnalensector Maar dit zijn oude toezeggingen en biedt geen def oplossing

@wykegroene11
PvdA:”Graag voor de begroting duidelijkheid over Programma Rijke Waddenzee. Bij visserijvergunningen goed naar duurzaamheid kijken” #aoZee

#Cumulatie-effecten 
Er gebeurt een hoop in het Waddengebied: vaargeulverdieping, zandsuppletie voor de Waddenkust, zoutwinning in de Waddenzee, een kolencentrale in de Eemshaven. Stuk voor stuk economische activiteiten die een vergunning kregen in het kader van de Natuurbeschermingswet. Maar wat is het opeenstapelend effect van die activiteiten? Dit zogenaamde ‘cumulatievraagstuk’ werd ook behandeld:

@carladikfaber
Stas Dijksma deelt zorgen zoutwinning Wad. Vergunning geen automatisme. Onafhankelijke toetsing bodemdaling. Oog voor cumulatieve effecten.

@ArjanBerkhuysen
Mooi! “Dijksma zegt @carladikfaber toe om einde van het jaar in evaluatie mee te nemen cumulatie van vergunningen activiteiten. #aoZee”

@andredonker2u
#D66 bodemdaling #Waddenzee door gaswinning doorrekenen met effect #klimaatsverandering zeespiegel stijging. #optelsom

# Eems-Dollard
Het gaat steeds slechter met het Eems-Dollard estuarium. Het water is soms zo troebel dat er geen zuurstof meer inzit waardoor het leven onder water bedreigd wordt. Trekvissen bijvoorbeeld kunnen niet meer vrij van zout naar zoutzwemmen en andersom.   

@wykegroene11
Schultz:”Verwachting is eind dit jaar tracebesluit met MER verdieping Eemshaven gereed.” #aoZee

@wykegroene11
Dijksma #aoZee:”Eems Dollard: we moeten natuurlijk goed samenwerken. De toestand is er slecht. Water is troebel door baggeractiviteiten”

@ArjanBerkhuysen
Sharon Dijksma is bezig afspraak te maken met Duitse minister Niedersachsen over natuurherstel Eems-Dollard. Mooi!

@aukjedevries
Belang verdieping vaargeul Eemshaven onderstreept. Werk verdieping vaargeul Eemshaven kan volgens de Minister in 2014 beginnen.

#Olievervuiling/Natuurwaarde Waddenzee
De Waddenzee is een uniek natuurgebied, niet alleen voor Nederland, maar juist ook wereldwijd. Nergens anders vind je een dergelijk eco-systeem van wadplaten, eilanden en kuststrook dat al zolang bestaat. Olie is een rampscenario.

@andredonker
#waddenzee vergelijkbaar met #grandcanyon op toeristische beleving en inkomsten aldus #PvdA fraai vergelijk:)

@VroegeVogels
Nieuws: VVD wil hogere boete olielozing op zee: De boetes moeten zo hoog worden dat iemand zich wel drie keer … http://bit.ly/15J7Wdg

@SvVeldhoven
Na Presidium vanmorgen, nu AO #Noordzee en #Wadden, over tegengaan illegale olielozingen. Daarna gaan verder over optimaal gebruik Noordzee.

?@wykegroene11
VVD:”Succesvolle programma rijke Waddenzee maar dan meer gericht op economie?” PvdA: “natuur is economie in het Waddengebied toch?” #aoZee