Jaarverslagen PRW en mosseltransitie naar Tweede Kamer

maandag 10 juli 2017

Staatssecretaris Martijn  van Dam heeft het jaarverslag (2016) van het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Voortgangsrapportage Mosseltransitie (2016) aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarmee zijn de documenten nu openbaar.

Naast de beide jaarverslagen is ook het Uitvoeringsprogramma voor 2017 meegezonden. Hierin staat waar PRW dit jaar aan werkt. Veel projecten zijn al in gang of zijn al langer in uitvoering. Uiteindelijk gaat het om zo’n 80 projecten waar PRW in meer of mindere mate mee aan de slag is. Nieuwe onderwerpen zijn ondermeer de pilot met scheepswrakken en de verkenning naar een monitoringsfuik op het oostelijk Wad.

Waddenzee
Het Jaarverslag PRW blikt terug op het afgelopen jaar. Belangrijke momenten in 2016 waren ondermeer de Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee, de EcoPort-certificering voor alle Waddenhavens en de samenwerking naar een meer plastic-vrije Waddenzee. RCW-voorzitter Bas Eenhoorn geeft bovendien een reflectie over de vorderingen omtrent de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee.

Mosseltransitie
In de voortgangsrapportage staat een terugblik op het afgelopen jaar in vergelijking tot eerdere jaren. Daarnaast wordt er nog tekst en uitleg gegeven over de proefpercelen en de beoogde volgende sluitingsstap van bodemzaadvisserij in 2018.

De documenten zijn hieronder te downloaden, of via rijksoverheid.nl