Jaarverslag PRW 2013 verstuurd naar Staatssecretaris

woensdag 30 april 2014

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het Jaarverslag 2013 aangeboden aan de Staatssecretaris van Economische Zaken (Sharon Dijksma) en de voorzitter van het Regiecollege Waddengebied (Bas Eenhoorn).

Het PRW-jaarverslag wordt vervolgens, samen met de voortgangsrapportage van de mosseltransitie, weer aangeboden aan de Tweede Kamer. Het jaarverslag 2013 is vanaf nu ook online raadpleegbaar voor belangstellenden. Daarin blikt PRW terug op de resultaten die er gehaald zijn het afgelopen jaar.

Opvallende resultaten
Eén van de meest opvallende resultaten is de verdere uitwerking van de plannen van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk. Uit de haalbaarheidsstudie bleek dat realisatie zowel technisch als financieel haalbaar is. Nu zijn er al weer tal van aanvullende onderzoeken gestart om alles goed door te rekenen.

Zicht op de Eems-Dollard. FOTO: Herman Verheij

Maar er zijn veel meer resultaten die opvallen. Wat te denken van de positieve beoordeling van het Handkokkelakkoord, het voorstel voor een uitvoeringsprogramma in de Eems-Dollard,  de sluiting van de bodemberoerende mosselvisserij van 20 naar 40%, en de allereerste integrale vogeltelling langs de Oos-Atlantische Flyway.

Natuurherstel
Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is in 2010 gestart met als belangrijkste doel om natuurherstelprojecten voor de Waddenzee te ontwikkelen en te werken aan een verdere verduurzaming van het gebruik van de Waddenzee. In het Jaarverslag worden de resultaten in dit proces genoemd.

Het complete jaarverslag PRW 2013 (PDF, 6.4 Mb)
Het uitvoeringsprogramma voor 2014 (PDF, 2.4 Mb)
Voortgangsrapportage 2013 van de mosseltransitie (PDF, 9.0 Mb)

FOTO: Herman Verheij