Honderden scholieren beleven WaterXperience in Leeuwarden

donderdag 8 oktober 2015

Hoe werkt dat nu? Samenwerken in het Waddengebied? Hoe doe je dat en wanneer kun je tevreden zijn? PRW stelde die vragen aan honderden scholieren op de WaterXperience in Leeuwarden.

Met busladingen vol kwamen de scholieren op woensdag naar het WTC-Expo in Leeuwarden. De bedoeling was om het werk in de watersector te beleven. Zo kon je via een computersimulatie een groot schip sturen, dijken bouwen, de waterkwaliteit inspecteren en je eigen vaargeul aanleggen.

Jongens vs. meiden
Het Programma naar een Rijke Waddenzee had een onderhandelingsgame bedacht waarbij je in groepjes van drie moest onderhandelen over zand en water. Doel was om te laten zien dat als je samenwerkt je een beter resultaat haalt.

,,Scholieren vonden het leerzaam en leuk”, zegt PRW-secretaris Christiaan Kooistra. ,,Wat opviel was dat sommige jongens de rekenmachine er bij haalden om te bepalen hoe het zand verdeeld moest worden, terwijl veel meiden er juist over in gesprek gingen.”

Wereldwater College
De WaterXperience wordt georganiseerd door het Wereldwater College en is bedoeld om kinderen te laten ervaren wat werken in de watersector zoal betekent. Het evenement in Leeuwarden was de derde editie. De voorgaande Xperiences waren in Rotterdam en Delft.