Hendrikus Venema nieuwe programmamanger PRW

donderdag 1 oktober 2015

Hendrikus Venema is de opvolger van Kees van Es bij het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Vanaf half oktober gaat Venema aan de slag als programmamanager van PRW.  

Het ministerie van Economische Zaken heeft Venema benoemd met instemming van de directe partners van het Programma, te weten het ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat, de Waddenprovincies en de Coalitie Wadden Natuurlijk (natuurorganisaties).

Hendrikus Venema wordt de nieuwe programmamanger van PRW

Loopbaan
Venema heeft verschillende leidinggevende functies vervuld binnen Rijkswaterstaat en heeft zowel binnen als buiten de overheid gewerkt. Hij studeerde Kust- en Zeemanagement aan het Van Hall Instituut en ronde zijn Master of Science in Bedrijfskunde af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft tot doel om in de periode 2015 – 2018 te werken aan natuurherstel en verduurzaming van het gebruik van de Waddenzee. De ambitie is om het Werelderfgoed Waddenzee als natuurgebied sterker en veerkrachtiger te maken, waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt.