Haalbaarheidsstudie Vismigratierivier

dinsdag 22 januari 2013

LEEUWARDEN – Programmamanager Kees van Es, van het Programma naar een Rijke Waddenzee, zal vanmiddag het onderzoeksrapport naar de haalbaarheid van een vismigratierivier door de Afsluitdijk overhandigen aan de Friese gedeputeerde Tineke Schokker.

Zij ontvangt dit rapport in haar functie als voorzitter van Programma De Nieuwe Afsluitdijk. De kern van het onderzoek is dat het technisch haalbaar is om een nieuwe doorgang voor vis aan te leggen door de Afsluitdijk. De rivier zorgt er voor dat er een geleidelijke overgang is van zoet naar zout water, waar vissen van profiteren.

De overhandiging vindt plaats in het Provinciehuis in Leeuwarden. Na de overhandiging is het rapport online beschikbaar via: www.rijkewaddenzee.nl