Grote stap voorwaarts in samenwerking oliebestrijding Waddenzee

maandag 11 februari 2013

Rijkswaterstaat, de Waddenvereniging en het Programma naar een Rijke Waddenzee hebben een Ecologisch Spoorboekje Waddenzee ontwikkeld. Dit is eeen ecologische rampenplan dat helpt om de juiste beslissingen te nemen, mocht er een olieramp plaatsvinden in de Waddenzee.

In dit Ecologische Spoorboekje Waddenzee is in één oogopslag te zien wat de beste methode is om olie op zee, op de kwelders of op de waddenstranden op te ruimen. Door samenwerking met de gebiedsbeheerders en calamiteitenbestrijders kan de oliebestrijding op de Waddenzee zo verder worden verbeterd. 

Het ecologisch spoorboekje helpt namelijk bij de afweging of er wel of niet ingegrepen moet worden en welke bestrijdingsmaterialen het beste gebruikt kunnen worden. Alles staat of valt met een goede voorbereiding. Aan de hand van het boekje kunnen afspraken worden gemaakt hoe te handelen als olie de kust bereikt.

Calamiteitenbestrijders
Het spoorboekje is geschreven voor gebiedsbeheerders en calamiteitenbestrijders. Zij kunnen Rijkswaterstaat bij een olieramp ondersteunen in de bestrijding. Zo kan er met meer materiaal, op een gerichte manier, sneller ingegrepen worden voor een optimale oliebestrijding in de Waddenzee.

Hoe nu verder?
Als waterkwaliteitsbeheerder heeft Rijkswaterstaat de komende maanden gesprekken met beheerders en andere lokaal betrokkenen over de implementatie van het spoorboekje. In een plan van aanpak per gebied komen afspraken over hoe te handelen, hoe te oefenen, wie waarvoor verantwoordelijk is en de financiën.