Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

donderdag 23 augustus 2018

Goed nieuws voor vismonitoring Eems-Dollard estuarium

Voor 2019 is er goed nieuws voor de vismonitoring in het Eems-Dollard estuarium. De Waddenvereniging heeft een subsidie van € 46.000 ontvangen om volgend jaar de visstand in de Eems in beeld te brengen. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) ondersteunt dit met extra geld en zorgt voor de aansluiting met de al lopende processen.

In 2017 is er al voorbereidend werk gedaan voor de vismonitoring die dus nu in 2019 kan worden uitgevoerd. Al geruime tijd worden er watermetingen gedaan in de Eems. Hierbij wordt er een keer gemeten in het voorjaar en een keer in het najaar. Over de in de waterkolom levende vis (pelagische vis) weten we namelijk nog te weinig om goede beheermaatregelen te kunnen nemen.

Hoe gaat de vismonitoring in zijn werk?

Momenteel wordt pelagische vis twee keer per jaar gemeten met een ankerkuil. Haring, makreel, blauwe wijting en sardien zijn voorbeelden van pelagische vissoorten. Deze zwemmen in scholen, in de hele waterkolom van vlak boven de bodem tot aan de oppervlakte. Nu wil de Waddenvereniging dat de ankerkuil methode bij voorkeur maandelijks gaat meten, maar dat is kostbaar en kan niet met lokale vissers worden uitgevoerd.

Effectieve vismaatregelen

Daarom start de Waddenvereniging in 2019 met een parallelle methode en dat is die met een staande kuil, waarbij ook lokale vissers ingezet kunnen worden. Hierdoor kunnen langdurig meer metingen verrichten. Door de uitslag van beide methodes naast elkaar te leggen, wordt de visstand in de Eems nog  beter in kaart gebracht. Die kennis kan gebruikt worden voor effectieve maatregelen.

Swimway Wadden Sea

PRW jaagt op verschillende manieren de Swimway Wadden Sea aan. Dit een meervoudige aanpak die zich niet alleen richt op de biologie van de vissoorten maar ook een grondige analyse maakt van het huidige beleid, maatregelen, onderzoek en monitoring in de Waddenzee. Het gaat dan om de gehele Waddenzee, dus ook Duitsland en Denemarken zijn hierbij betrokken. Monitoring is een belangrijke bouwsteen. Uiteindelijk doel is om de dalende visstand in de Wadden te keren en te laten stijgen.

Elke vis telt!

Misschien wil je dit ook lezen?

vrijdag 6 juli 2018

Vismonitoringsfuiken op oostelijk Wad

Voor het eerst zijn er vismonitoringsfuiken op het oostelijk Wad geplaatst. Het gaat om twee fuiken. Eén bij Lauwersoog en één bij Schiermonnikoog. De fuiken zijn nodig voor een betrouwbaarder beeld van de visstand.

meer lezen
donderdag 14 juni 2018

Eems-vissen in Beeld versterkt samenwerking

Het project Eems-vissen in beeld is afgerond. De betrokken partijen zijn tevreden over de resultaten. Met name de samenwerking tussen de verschillende partijen is erg goed verlopen.

meer lezen
donderdag 11 januari 2018

Zenders en akoestisch net brengen Eems-vissen in Beeld

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw en bijzonder vismonitoringsprogramma voor de Eems-Dollard: “Eems-vissen in beeld” / “Emsfische im Focus”. Zo is er ondermeer een telemetrisch netwerk opgezet met onderwatermicrofoons die gezenderde vissen kunnen detecteren.

meer lezen