Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

woensdag 8 februari 2017

Gezamenlijke actie vóór plastic vrije Waddenzee

Alle natuurbeheerders in het Waddengebied gaan in de komende twee jaar gezamenlijk aan de slag om het plastic probleem in Werelderfgoed Waddenzee aan te pakken. Onder begeleiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) hebben de beheerders nu een actieplan met 12 acties goedgekeurd.

Het Actieplan “Op naar een plastic vrij Werelderfgoed Waddenzee. Wat kun jij doen?”, kent vijf centrale elementen:

 • Voorkomen dat plastic afval in de Waddenzee komt,
 • Opruimacties en –mogelijkheden organiseren,
 • Zorgen voor een optimale recycling,
 • Randvoorwaarden scheppen,
 • Samenwerking faciliteren.

Deze vijf elementen worden vanaf aankomend voorjaar al uitgevoerd in concrete acties. Zo worden er vanaf nu elk jaar, twee grote opruimacties in het Waddengebied georganiseerd. Zowel voor als na het broedseizoen. Deze actie wordt opgepakt door Rijkswaterstaat en de natuurorganisaties (It Fryske Gea, Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Noord-Hollands Landschap). De Waddenzeegemeenten plaatsen langs de hele Waddenkust jutbakken waar mensen afval in kwijt kunnen.

Plastic opruimen Waddenunit

Circulaire Economie
Daarnaast zal er energie gestoken worden in preventie. Het Programma naar een Rijke Waddenzee voert gesprekken met de visserij en Rivella; hoe kunnen zij een bijdrage leveren aan de aanpak van dit probleem?

Voor optimale recycling en het opzetten van een circulaire economie gaan Waddenzeegemeenten en EZ in gesprek met de afvalverwerkers. Ondertussen buigen de Waddenzeeprovincies in samenwerking met de beheerders zich over de verdeling en uitwerking van verantwoordelijkheden.

Kennisuitwisseling
Jaarlijks komen beheerders, initiatiefnemers van opruimacties en andere betrokkenen in november bij elkaar om kennis uit te wisselen. Zij evalueren dan  het afgelopen jaar en voeren verbeteringen door voor het volgend jaar.

,,We hebben met de Waddenzee een natuurgebied in handen van wereldklasse”, vertelt Jaap Verhulst, voorzitter van de Beheerraad. ,,Plastic hoort daar niet thuis. Veel natuurbeheerders waren gelukkig al bezig met het aanpakken van het plastic probleem. Ik ben blij dat we nu met steun van PRW de handen ineen gaan slaan. Met de lancering van het Actieplan gaan we veel effectiever werken om plastic op te ruimen.”

Samenwerking
Het plastic probleem is twee jaar gelden op de bestuurlijke agenda gekomen door een brandbrief van Nienke Dijkstra van stichting Doe Eens Wad. Vervolgens heeft het Programma naar een Rijke Waddenzee dit initiatief opgepakt. Deze samenwerking resulteert nu in de uitvoering van het Actieplan: “Op naar een plastic vrij Werelderfgoed Waddenzee. Wat kun jij doen?”

FOTO’S: Bert Meerstra en Arjen Dijkstra/Waddenunit

rapporten en documenten in dit thema

 • dinsdag 24 oktober 2017

  Programma werkbijeenkomst plastic

  Programma voor de werkbijeenkomst over het Actieplan Plastic in Lauwersoog op 22 november 2017.

  naar rapport
 • woensdag 8 februari 2017

  Actieplan Plastic 2017-2018

  Actieplan Plastic 2017-2018: “Op naar een plastic vrij Werelderfgoed Waddenzee. Wat kun jij doen?” (PDF, 12.2 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 19 oktober 2016

  Inventarisatie plastic Waddenzee

  Wie haalt het plastic en ander zwerfafval uit de Waddenzee en volstaat de huidige aanpak? (PDF, 2.1 Mb)

  naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

vrijdag 24 november 2017

Beheerders Waddenzee pakken steeds actiever het plastic probleem aan

Beheerders in de Waddenzee pakken steeds actiever het plastic probleem aan. Dit bleek tijdens een werkbijeenkomst over het Actieplan Plastic Waddenzee in Lauwersoog.

meer lezen
dinsdag 24 oktober 2017

Werkbijeenkomst over Actieplan Plastic

Op 22 november 2017 wordt het derde werkcongres gehouden rond het onderwerp plastic in het Werelderfgoed Waddenzee. Deze vindt plaats in het boothuis op de locatie “Lauwersmeerplezier”.

meer lezen
maandag 31 juli 2017

Samen iets doen aan de Plastic Soep in de Waddenzee

Morgenvroeg start ook het plastic opruimen in het Waddengebied. Doe eens Wad verzorgt namelijk dit jaar de start van de Bokalis Beach Cleanup Tour van Stichting de Noordzee op de Wadden. Dinsdagochtend 1 augustus om 7.00 uur zeilt de vissermansschouw “de Raaf” de haven van Lauwersoog uit en zet koers naar Schiermonnikoog.

meer lezen
dinsdag 2 mei 2017

Investeren in de economie op Wadden: de natuur wordt er beter van!

Vandaag verscheen in het Friesch Dagblad een artikel over de balans tussen natuur en de aanwezigheid van mensen in het Waddengebied. In het artikel wordt uitgelegd dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

meer lezen
dinsdag 21 maart 2017

De strijd tegen plastic soep in de Waddenzee

Geschiedenisstudente Aranka Kool schreef een artikel over het plastic probleem in de zeeen en in het bijzonder de Waddenzee. Ondermeer via een interview met Nienke Dijkstra.

meer lezen
donderdag 9 maart 2017

VN pakt nu ook plastic probleem aan

Het milieubureau van de Verenigde Naties (UNEP) heeft tijdens de World Ocean Summit op Bali de Clean Seas-campagne gelanceerd tegen plastic in de oceanen.

meer lezen
dinsdag 21 februari 2017

Nienke Dijkstra genomineerd voor Tegenlicht

Het VPRO-programma Tegenlicht heeft Nienke Dijkstra genomineerd voor een apart item over mensen die buiten de gebaande paden denken en doen.  Dijkstra zette het plastic-probleem in de Waddenzee op de bestuurlijke agenda en inmiddels is een Actieplan gestart.

meer lezen
woensdag 15 februari 2017

Werelderfgoed-logo het gezamenlijk beeldmerk van de inzet op de Wadden

Beheerders gaan actief het Waddenzee Werelderfgoed-logo gebruiken om de gezamenlijke herkenbaarheid te vergroten en de unieke waarden van het gebied uit te dragen.

meer lezen
dinsdag 5 juli 2016

Hoofdrol voor Wadden en Doutzen Kroes in nieuwe Rivella campagne

Rivella is een nieuwe campagne gestart waarin de natuurlijke schoonheid van de Wadden centraal staat. Samen met Doutzen Kroes zet Rivella zich in om te laten zien hoe mooi dit stukje Nederland is. En proberen ze ervoor te zorgen dat die schoonheid bewaard blijft door op te roepen om plastic troep op te ruimen.

meer lezen
dinsdag 1 maart 2016

Hoe komt de Plastic Soep in en uit de Waddenzee?

Wereldwijd is de Plastic Soep in zee een oprukkend fenomeen dat steeds meer aandacht krijgt en vraagt. Ook ons Werelderfgoed Waddenzee is besmet met plastic. Hoe komt plastic in het milieu terecht? Daarop is maar één antwoord: via mensen.

meer lezen
donderdag 12 november 2015

Plastic afval groeiend probleem voor Werelderfgoed Waddenzee

Plastic is een groeiend probleem voor de Waddenzee. Vogels en Zeehonden raken bijvoorbeeld verstrikt in visnetten. En flessen, autobumpers en kunststofonderdelen ontsieren het Werelderfgoedgebied. Het Programma naar een Rijke Waddenzee organiseerde daarom een bijeenkomst over plastic in de Waddenzee. Daarmee geeft PRW een vervolg op de brandbrief Nienke Dijkstra van Doe eens Wad.

meer lezen