Gesloten gebieden in de trilaterale Waddenzee

donderdag 24 november 2022

In het kader van het streefbeeld onderwaternatuur bracht PRW in beeld hoe het staat met de aanwijzing en regelgeving van gesloten gebieden in de Waddenlanden Nederland, Duitsland en Denemarken. De resultaten zijn te lezen in dit rapport.

Verschillende werkwijzen

Alle landen hebben gebieden aangewezen waar bepaalde menselijke activiteiten verboden zijn. De manier waarop ze dat gedaan hebben, verschilt echter per land. Waar Duitsland en Denemarken relatief grote gebieden hebben aangewezen, laat Nederland een versnipperd beeld zien.

Europese biodiversity strategy

De resultaten zijn interessant in verband met de Europese Biodiversity Strategy, deze vraagt van landen voldoende gebieden aan te wijzen waar menselijke activiteiten verboden zijn. Het rapport is gepresenteerd aan de Wadden Sea Board, de bestuurders van de trilaterale Waddenzee samenwerking.