Aankondiging: Overhandiging vernieuwde Erecode voor Wadliefhebbers

maandag 2 februari 2015

LEEUWARDEN – De vernieuwde Erecode voor Wadliefhebbers wordt op vrijdag 6 februari gelanceerd tijdens de opening van de watersportbeurs Boot Holland in het  WTC Expo in Leeuwarden. Dit zal plaatsvinden bij de officiële opening van de beurs, vanaf 12:00. Burgemeester Albert de Hoop van Ameland overhandigt namens de initiatiefnemers het eerste exemplaar aan journalist en Wadvaarder Frits Wester.

De vernieuwde Erecode geeft gedragsregels voor recreanten die op bezoek zijn in het Werelderfgoed Waddenzee. De oude Erecode stamt uit 2007 en was aan een update toe. De toon is nu vriendelijker, er is meer aandacht voor het belang van hoogwatervluchtplaatsen voor vogels en het snelvaren is voor het eerst benoemd. Dat mag slechts in een aantal betonde geulen.

Vernieuwde Erecode voor Wadliefhebbers

Samen op het Wad
De kernboodschap van de Erecode is dat (vaar)recreanten van harte welkom zijn op het Wad om er van te genieten, maar respecteer wel de natuur. Uiteindelijk doel van de Erecode is dat mensen zich beter gedragen op het Wad. Als iedereen zich aan de regels houdt van de Erecode kunnen dieren, natuurbeschermers, recreanten en beheerders in goede harmonie samen op het Wad zijn.

De Erecode wordt onderschreven door alle bij het Wad betrokken partijen, zoals de Waddenprovincies, Rijksoverheid, Waddengemeenten, natuurverenigingen, vaarrecreatie-organisaties en de Waddenzeehavens. De Erecode, die uit 29 gedragsregels bestaat, wordt niet alleen verspreid via de folder, maar ook via ondermeer trainingen, havens en de website www.ikpasophetwad.nl.

WAT: Lancering vernieuwde Erecode Wadliefhebbers
WAAR:
Boot Holland, in het WTC Expo in Leeuwarden
TIJD:
als onderdeel van de officiële opening Boot Holland van 12:00 tot 12:30 op vrijdag 6 februari.

“Ik pas op het Wad”
Begin 2014 is het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee ondertekend. Een heel scala aan actiepunten wordt de komende jaren uitgevoerd onder het motto “Ik pas op het Wad”. Eén van die acties is deze vernieuwing van de Erecode. Andere maatregelen die ook in het kader van “Ik pas op het Wad” worden genomen zijn ondermeer: gastheerschap op droogvallocaties, dynamische zonering, gedragsmonitoring, ontwikkeling van apps en trainen van bijvoorbeeld de chartervaart in gedragsregels.

Programma Rijke Waddenzee faciliteert de programmamanager en ondersteunt in verschillende activiteiten, zoals communicatie.

DOWNLOAD: Vernieuwde Erecode voor Wadliefhebbers