Foto-reportage levering Mosselen Waddensleutels

donderdag 6 juni 2013

De Waddenunit heeft een nieuwe lading mosselen geleverd voor het onderzoeksproject “Waddensleutels”. Bij Schiermonnikoog wordt dat gebruikt voor het onderzoek naar het ontstaan van mosselbanken.

Een belangrijk doel van Waddensleutels is om middels een grootschalige praktijkproef te testen welke factoren beperkend zijn voor de vestiging en langdurige stabiliteit van droogvallende mosselbanken in de Waddenzee. De proef bestaat ondermeer uit proefvlakken waar mossels zijn neergelegd op een kale ondergrond. Terwijl op andere vlakken eerst een kokosmat is aangelegd.

Met de aanleg van de kokosmatten willen de onderzoekers testen of de mosselen beter overleven wanneer ze zich kunnen hechten aan een steviger ondergrond. Tot slot zijn er proefvlakken met alleen kokosmatten en vlakken waar niets is gedaan. Met de lege kokosmatten wordt getest of deze mogelijk ook geschikte vestigingsplaatsen zijn voor jonge mosseltjes.

Waddensleutels is een samenwerking van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Rijksuniversiteit Groningen, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO/KNAW).