Filmpje over Feugelpôlle

donderdag 24 april 2014

De derde en laatste maatregel van het experiment ‘Natuurlijke klimaatbuffers’ op Zuidwest-Ameland is inmiddels afgerond. Op drie proeflocaties bij de Feugelpôlle is nu substraat aangelegd. Hierop kunnen zich onder andere mossellarven vestigen, die mogelijk uitgroeien tot mosselbanken. Deze moeten de Feugelpôlle beschermen.

Er worden twee types substraat getest: een combinatie met naaldhout en kokosmat en biologisch afbreekbare kratjes, gemaakt van aardappelzetmeel. Het project moet zorgen voor meer kennis over de combinatie van natuurbehoud en kustverdediging van het eiland. In het filmpje wordt alles helder uitgelegd.

 Deelnemende partijen
Om ervaring op te doen met natuurlijke klimaatbuffers zijn acht partijen (Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat, gemeente Ameland, Programma naar een Rijke Waddenzee, de Waddenvereniging en de vogelwacht Hollum-Ballum) het project ‘Klimaatbuffer Zuidwest Ameland’ gestart. Dit experiment is onderdeel van het landelijk innovatieprogramma ‘Natuurlijke Klimaatbuffers’.

Meer infohttp://www.klimaatbuffers.nl/home-zuid-west-ameland