Film over de Waddenzee uit 1988 opgedoken

woensdag 19 april 2017

Naar aanleiding van een recent uitgekomen documentaire over de Waddenzee, dook Harry Bron in zijn familiearchief. De documentaire deed hem denken aan een soortgelijke film die wijlen zijn schoonvader Jan Wiegel ooit maakte in opdracht van Rijkswaterstaat.

De korte film is gemaakt in 1988 en laat ons zien hoe Nederland destijds omging met de Waddenzee. De film toont de spanningen tussen economie, ecologie en kustveiligheid en zoomt in op verschillende beheersplannen.

Er komen onderwerpen aan bod, zoals moderne schelpenzuigers die diepe putten maken in de zeebodem, graafmachines op het vogelparadijs Griend en de voorraden aardgas in de Waddenzee.

Bijzondere aandacht
Jan Wiegel concludeerde destijds al dat het gebied veel bijzondere aandacht nodig heeft van de mens: ‘’Het gaat hier immers om de instandhouding van een uniek natuurgebied van wereldbelang en om de bescherming van al het leven in de Waddenzee.’’