Feestelijke onthulling Wadpost op nieuw ingerichte kwelder Holwerd

maandag 7 november 2016

HOLWERD – Kees Wevers, grondlegger van de Waddenvereniging, heeft op vrijdagmiddag 4 november de nieuwe wadpost op de heringerichte oostelijke kwelder bij Holwerd onthuld. De wadpost is door Staatsbosbeheer cadeau gedaan ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Waddenvereniging in 2015.

Sinds Staatsbosbeheer begin 2013 de subsidiebeschikking kreeg van het Waddenfonds en de Gemeente Dongeradeel, is samen met het Dorpsbelang Holwerd en andere partners gewerkt aan een plan om de wadkwelder ten oosten van de Grandyk opnieuw in te richten.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft destijds meegeholpen met de Waddenfondsaanvraag en heeft daarna de eerste fase van de planvorming getrokken. Het kwelderproject moet de natuurlijke dynamiek zoals getijdewerking en het aanslibben van gronddeeltjes op de gehele kwelder stimuleren.

PRW-team op werkbezoek bij oostelijke kwelder Holwerd
PRW-team op werkbezoek bij oostelijke kwelder Holwerd in juli 2015.

Vogeleiland
De zomerdijk is nu verlaagd zodat de kwelder weer kan overstromen bij hoogwater. Daarnaast is er afgelopen maanden een vogelplas met eiland voor wadvogels als scholekster en kluut gerealiseerd. Verder is er een nieuwe kreekloop aangelegd en zijn de begrazingsmogelijkheden verbeterd met putten en vangkralen.

De Wadpost is een prima uitvalbasis voor wandelingen en om naar vogels te kijken. Vanaf nu is de kwelder een groot deel van het jaar toegankelijk voor het publiek. Via een aantal bruggetjes over de kreken kan men over een struinpad wandelen, aansluitend aan het ‘Ommetje Holwerd’.

Fotoreportage
Op de website van de Nieuwe Dockumer Courant is een fotoreportage van Bote Sape Schoorstra van de opening:
foto onthulling Wadpost