Experiment bijvangstgarnalen Bierum

dinsdag 30 november 2021

Als onderdeel van innovatieve kustverdediging is bij Bierum een dubbele dijk gerealiseerd. Het gebied tussen de dijken is 37 hectare groot en biedt ruimte voor experimenten met zilte teelt en aquacultuur. Erik Moesker is pionier op het gebied van zilte teelt en aquacultuur. Zijn grote droom is het in de praktijk brengen van aquaponics: een kringloopsysteem waarbij dieren, planten en bacteriën symbiotisch samenleven in zout water. Begonnen is met een experiment om ondermaatse Hollandse garnalen op te kweken in bassins binnen de dubbele dijken. Dit project kwam mede tot stand door financiering van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en de Provincie Groningen.

Aanvullend onderzoek nodig

Hoewel het Erik Moesker lukte ondermaatse garnalen aan wal in leven te houden, duurde de proef te kort om te kunnen zien of de garnalen kunnen uitgroeien tot Premium-Size. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig met een langere proefperiode.

De pelgrimstocht van een pionier

Bram Koster schreef een verslag van het experiment met ondermaatse bijvangstgarnalen en zilte teelt tussen de dubbele dijk bij Bierum. In dit verslag vindt u de obstakels die Erik bij het opzetten van zijn proef tegenkomt, de (kleine) overwinningen die hij behaalt en de nieuwe inzichten die hij verkrijgt. Dankzij zijn grote doorzettingsvermogen kan er worden teruggekeken op een geslaagde pilot.

Meer informatie

Neem contact op met Titian Oterdoom, Tel: +31 (0)6 53 41 24 98, E-mail: oterdoom@eopm.nl.