Expeditie Waddenkust van start

maandag 23 november 2020

Het Waddengebied is al eeuwenlang een prachtig gebied van onschatbare waarde. Met zachte randen, oude steden, havens en bedrijvigheid, goede landbouwgrond en rijke natuur. Maar ook met harde dammen en dijken voor waterveiligheid. De gevolgen van klimaatverandering bedreigen het gebied. Het wordt warmer, het regent harder, het is langere perioden droog en de verzilting in de kuststrook neemt toe. Die dreiging zal de komende jaren steeds groter worden. Daarom worden op verschillende plekken langs de Waddenkust al maatregelen genomen. Welke dat zijn, maken we zichtbaar met Expeditie Waddenkust.

ExpeditieWaddenkust.nl

Expeditie Waddenkust is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie Groningen, provincie Fryslân, Investeringskader Waddengebied (IKW), waterschap Noorderzijlvest, Eems-Dollard 2050, Klimaatadaptatie Groningen en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Samen brengen we klimaatadaptatie langs de Nederlandse Waddenkust in beeld.

De Expeditie start vandaag met de eerste film over de Waarden van Werelderfgoed Waddenzee. In de komende weken publiceren we steeds op maandag een nieuwe film. Op expeditiewaddenkust.nl kun je de films bekijken en meer lezen over de uitdagingen en aanpak per locatie. Van april tot september 2021 kun je zelf op Expeditie en de verschillende locaties bezoeken. 

satellietfoto Waddenkust Jeffrey Williams NASA
Dit beeld vanuit het International Space Station (ISS) laat zien dat het Waddengebied zich uitstrekt van Nederland (Den Helder) tot in Denemarken (Esbjerg).

Klimaatadaptatie in de praktijk

De Expeditie brengt 7 locaties in beeld waar we aan klimaatadaptatie werken. In Werelderfgoed Waddenzee, aan de Afsluitdijk, in Holwerd (aan Zee), bij de Eems-Dollard, aan de Lauwerskust, in de Onlanden en op Texel. Op deze locaties langs de Waddenkust gaat het om waterveiligheid, herstel van ecologische verbindingen, dynamische dijkzones, klimaatbestendige landbouw, klimaatbuffers en zoet water. Ook kustidentiteit, regionale economie en behoud van de Waarden van het Werelderfgoed komen in beeld. Zo laten we zien hoe we in Noord-Nederland nu al inspelen op klimaatverandering.

Meer weten?

Dan kunt u contact opnemen met: