Expeditie Waddenkust van start

maandag 23 november 2020

Het Waddengebied is al eeuwenlang een prachtig gebied van onschatbare waarde. Met zachte randen, oude steden, havens en bedrijvigheid, goede landbouwgrond en rijke natuur. Maar ook met harde dammen en dijken voor waterveiligheid. De gevolgen van klimaatverandering bedreigen het gebied. Het wordt warmer, het regent harder, het is langere perioden droog en de verzilting in de kuststrook neemt toe. Die dreiging zal de komende jaren steeds groter worden. Daarom worden op verschillende plekken langs de Waddenkust al maatregelen genomen. Welke dat zijn, maken we zichtbaar met Expeditie Waddenkust.

Expeditie Waddenkust

Expeditie Waddenkust is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie Groningen, provincie Fryslân, Investeringskader Waddengebied (IKW), waterschap Noorderzijlvest, Eems-Dollard 2050, Klimaatadaptatie Groningen en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Samen brengen we klimaatadaptatie langs de Nederlandse Waddenkust in beeld.

De Expeditie start vandaag met de eerste film over de Waarden van Werelderfgoed Waddenzee. In de komende weken publiceren we steeds op maandag een nieuwe film. Onder op deze pagina kun je de films bekijken en meer lezen over de uitdagingen en aanpak per locatie. Van april tot september 2021 kun je zelf op Expeditie en de verschillende locaties bezoeken. 

satellietfoto Waddenkust Jeffrey Williams NASA
Dit beeld vanuit het International Space Station (ISS) laat zien dat het Waddengebied zich uitstrekt van Nederland (Den Helder) tot in Denemarken (Esbjerg).

Klimaatadaptatie in de praktijk

De Expeditie brengt 7 locaties in beeld waar we aan klimaatadaptatie werken.

  • Aflevering 1 van Expeditie Waddenkust gaat over de bedreiging die klimaatverandering vormt voor het Werelderfgoed Waddenzee.
  • Aflevering 2 van Expeditie Waddenkust gaat over over het vernieuwen en aanleggen van ecologische verbindingen bij de Afsluitdijk.
  • Aflevering 3 van Expeditie Waddenkust gaat over het realiseren van een nieuwe verbinding tussen de Waddenzee en het Achterland, voor mens én natuur, met het Project Holwerd (aan Zee).
  • Aflevering 4 van Expeditie Waddenkust gaat over innovatieve binnen- en buitendijkse oplossingen voor een dynamische kust bij de Eems-Dollard.
  • Aflevering 5 van Expeditie Waddenkust gaat over klimaatverandering en bodemdaling die in het Waddenkustgebied een steeds grotere rol gaan spelen, en wordt klimaatbestendige landbouw besproken aan de Lauwerskust.
  • Aflevering 6 van Expeditie Waddenkust gaat over natuurlijke klimaatbuffers, bijvoorbeeld bij de stad Groningen in de Onlanden.
  • Aflevering 7 van Expeditie Waddenkust gaat over het slim omgaan met en vasthouden van schaars zoet water, kortom zoet water innovatie op Texel.

Op deze locaties langs de Waddenkust gaat het om waterveiligheid, herstel van ecologische verbindingen, dynamische dijkzones, klimaatbestendige landbouw, klimaatbuffers en zoet water. Ook kustidentiteit, regionale economie en behoud van de Waarden van het Werelderfgoed komen in beeld. Zo laten we zien hoe we in Noord-Nederland nu al inspelen op klimaatverandering.

Meer weten?

Dan kunt u contact opnemen met: