Eerste Wereldvismigratiedag op Kornwerderzand groot succes

maandag 26 mei 2014
De eerste Wereldvismigratiedag van zaterdag 24 mei is een groot succes geworden. Wereldwijd waren er meer dan 250 activiteiten. En een daarvan was op Kornwerderzand bij de Afsluitdijk. Op het evenement dat Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) organiseerden (en waar het Programma naar een Rijke Waddenzee aan meehielp) kwamen naar schatting zo’n duizend bezoekers. Daarmee kijkt de organisatie terug op een geslaagd evenement. 

De Afsluitdijk gaat open voor vis
Onder het motto ‘De Afsluitdijk gaat open voor vis’ stond Kornwerderzand volledig in het teken van vismigratie. Bezoekers leerden spelenderwijs waarom de Afsluitdijk open moet voor vis. Vol enthousiasme gingen kinderen bijvoorbeeld met hun ouders aan de slag met het ontwerpen van een Vismigratierivier en het spelen met eb en vloed. Van professor zout kregen bezoekers uitleg over hoe een zoutwaterafvoersysteem werkt. En tijdens een boottocht konden de bezoekers vanaf het IJsselmeer kennismaken met de projecten vanuit een ander perspectief.

Opening
Het officiële startschot werd gegeven vanaf een vissersboot. Natuurgedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân haalde samen met wethouder Gea Akkerman van gemeente Súdwest-Fryslân en Ype Heijsman, directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat een visfuik naar boven en luidde daarmee de Wereldvismigratiedag officieel in.

Vismigratie bij Kornwerderzand
De Afsluitdijk vormt een grote barrière voor vissen. Trekvissen kunnen niet meer van zout- naar zoetwater zwemmen, terwijl ze dit nodig hebben om op te groeien of zich voort te planten. Het gevolg is dat de visstand achteruitgaat en sommige soorten met uitsterven worden bedreigd. De Wereldvismigratiedag vraagt aandacht voor dit probleem, maar kijkt ook naar oplossingen. Rijkswaterstaat werkt nu al met visvriendelijk sluisbeheer op de Afsluitdijk en bouwt zoutwater-afvoersystemen voor de verbetering van de passeerbaarheid van de Afsluitdijk via de huidige sluizencomplexen.

En onder regie van het programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk zijn de plannen voor een speciale Vismigratierivier al ver gevorderd. Zo moet de visstand in het IJsselmeer en de Waddenzee weer verbeteren. Het Programma naar een Rijke Waddenzee werkt de plannen voor de Vismigratierivier in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk verder uit.

www.vismigratierivier.nl