Eerste stap uitvoeringsprogramma Eems-Dollard

woensdag 25 september 2013

Henk Smit is door PRW en de Provincie Groningen aangetrokken als onafhankelijk programmamanager voor “Economie en Ecologie in Balans Eemsdelta”. Hij moet er voor zorgen dat de intentie-overeenkomst wordt omgezet in concrete projecten.

Samen met natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven en overheden moet Smit komen tot een Uitvoeringprogramma E&E Eemsdelta. Een uitvoeringsprogramma waar alle partijen zich eigenaar van voelen, en dat perspectief biedt op een echte verbetering van het ecosysteem in dit estuarium, in combinatie met duurzame economische ontwikkeling.

Henk Smit gaat aan de slag voor een verbetering van het Eems-EstuariumAan de slag
Op dit moment worden de mogelijke maatregelen voor een ecologisch herstel van het estuarium in beeld gebracht en doorgerekend. Tegelijk wordt er gekeken naar kansen voor economische projecten op de korte termijn. Het gaat om projecten op drie niveaus:

· Maatregelen voor systeemherstel op de lange termijn (‘werken aan de oorzaak’)
· Mitigerende maatregelen (‘ werken aan de problemen’ )
· Maatregelen die bijdragen aan verbetering van de leefgebieden

Categorieën die zich aftekenen zijn onder andere;  komberging (breder), slimmer met slib (baggermanagement), meer weerstand (zacht/natuurlijk of hard/kunstmatig), anders varen (nuloptie – Eems in natuurlijke staat), verlengen van het estuarium (sluizen en stuwen meer stroomopwaarts) of meer geulen en meanderen, governance en regelen kennisinzet.

Nieuwsbrief Eems
Om geïnteresseerden goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de Eemsdelta zal er binnenkort een aparte nieuwsbrief verschijnen. Opgeven kan via: info@rijkewaddenzee.nl