Eerste stap in transitieproces duurzame bereikbaarheid

vrijdag 31 mei 2019

Betrouwbare bereikbaarheid en mobiliteit is ook in 2050 een belangrijke randvoorwaarde voor een leefbaarheid in het Waddengebied. Het huidige vervoerssysteem vraagt om actief ingrijpen (baggeren) in de Waddenzee. Mede gelet op de huidige en toekomstige morfologische ontwikkelingen in de Waddenzee en vergaande duurzaamheidsambities is wellicht een transitie van het vervoerssysteem noodzakelijk. Het Programma naar een Rijke Waddenzee is gevraagd een dergelijk transitieproces om duurzame oplossingen te verkennen voor een betrouwbare bereikbaarheid in 2050 aan te jagen.

Eerste scan

Een van de stappen bij de voorbereiding van een transitieschets is het in kaart brengen wat er op dit moment in de wereld gaande is aan technologische ontwikkelingen/innovaties op het gebied van (ultiem) duurzame mobiliteit over water. Een eerste scan hebben we gemaakt met een aantal studenten van o.a. Hogeschool Van Hall-Larenstein, Universiteit Twente en Utrecht. Tijdens een leuke en energieke “Google-sessie” is een eerste, visuele scan gemaakt van wat er wereldwijd aan relevante inspirerende innovaties en ontwikkelingen plaats vindt.

WadLab

Op dinsdag 30 april hebben we met ongeveer10 studenten in een WadLab-setting een dag het internet “leeg getrokken”. En in een hoog tempo, om energie en lol vast te houden. In een aantal ronden hebben deelnemers in alle hoeken en gaten van het internet en social media inspirerende voorbeelden gevonden. Deze zijn allemaal digitaal bewaard en ter plekke uitgeprint. De geprinte afbeeldingen zijn verzameld op een wandgrote poster die aan het einde van de dag een visueel overzicht geeft.

Oogst

De oogst van de technologyscan is een eerste visueel overzicht. De innovaties die gevonden zijn, zijn pragmatisch gerubriceerd. Met als conclusie dat we een mooie eerste aanzet hebben gemaakt maar dat we er nog niet zijn. Daarom is de overzichtsposter omgezet naar een mindmap. De mindmap houden we actueel door deze telkens aan te vullen met ontwikkelingen die we tegen komen.

Vervolgopdracht

De mindmap vormt input voor een uitvraag aan het monitoringsteam van de Unit Innovatie in Mobiliteit van het ministerie van I&W. Zij gaan op basis van het overzicht verder kijken naar b.v. relevante cross-industry ontwikkelingen en perspectieven vanuit wetenschap, kennisinstellingen & onderwijs.

 

Programma naar een Rijke Waddenzee
De vraagstukken over duurzame bereikbaarheid en mobiliteit van vandaag, zijn echter niet logischerwijs die van morgen. Met het oog op de morfologische ontwikkelingen in de Waddenzee is het voor de opdrachtgevers nú relevant de vraag te stellen in goede afstemming met eilanders en betrokken organisaties of verduurzaming van het huidige vervoerssysteem ook op de lange termijn leidt tot een duurzame en betrouwbare bereikbaarheid en mobiliteit. Wellicht is een transitie dan noodzakelijk. PRW wordt gevraagd om een bijdrage te leveren aan het voorbereiden/schetsen van een dergelijk transitieproces om duurzame oplossingen te verkennen voor een betrouwbare bereikbaarheid in 2050.

Voor meer informatie:

  • Gerwin Klomp, Programma naar een Rijke Waddenzee, T 06 53 40 76 80
  • Rick Timmerman, Programma naar een Rijke Waddenzee, T 06 12 80 34 40