Eerste nieuwsbrief Economie & Ecologie is verstuurd

woensdag 30 oktober 2013

De eerste nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) is verstuurd.

De nieuwsbrief is verstuurd door de nieuwe projectleider Henk Smit, die onlangs is aangetrokken door het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Provincie Groningen. Smit werkt nu voor natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven en overheden, aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma E&E met natuur, milieu en economische projecten.

De nieuwsbrief informeert over de laatste ontwikkelingen rondom de Eems. In deze eerste versie wordt het Werkplan Ecologie en Economie in Balans in uitvoering behandeld; Is er een update over de voortgang in de Voorstudie Eems-estuarium; De ondertekening van de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta; Een korte terugblik op de Biobased Dagen; Ook komt het Realisatieprogramma Eems aan bod; en de positieve reactie van Staatssecretaris Dijksma.

Deze eerste nieuwsupdate is nog zonder opmaak. Dat gaat veranderen, want er wordt gewerkt aan een herkenbare projectstijl, een digitale nieuwsbrief en een website als wegwijzer naar alle projecten en activiteiten.