Duurzame projecten in ontwikkeling voor Waddenzeehavens

woensdag 11 juni 2014

Het Programma Building with Nature Waddenzeehavens is klaar. Het omvat elf projecten die in de komende vier jaar worden uitgevoerd. De focus ligt daarbij op natuurontwikkeling en het duurzaam oplossen van de slibproblematiek voor Waddenzeehavens.

De beoogde projecten liggen verspreid langs de Waddenkust waarbij vooral de mate van slibproblematiek en kansen voor natuurontwikkeling in en rond havens leidend is geweest.

PRW heeft deze duurzame projecten samen met het Programma Waddenzeehavens en Ecoshape ontwikkeld om zo sturing te geven aan haven- en natuurontwikkeling rondom de Waddenzee.

Harlingen
Uit onderzoek in de haven van Harlingen blijkt de zoetwaterspui een belangrijke veroorzaker van de slibproblematiek te zijn. Zet je bijvoorbeeld de sluizen alleen open bij eb, dan heb je minder sedimentatie en hoef je ook minder te baggeren.

Voor Harlingen wordt gewerkt aan het project Slibmotor Koehoal waarin wordt geëxperimenteerd met een baggerstrategie die kwelderontwikkeling bevordert. Dit project werd onlangs al met deskundigen doorgenomen tijdens de Dag van de Dijkzone.

Schets van de nieuwe situatie De Pier van Oterdum bij Delfzijl

Delfzijl
Bij Delfzijl is een verkenning afgerond naar het omleggen van de Eemskanaal-spui buiten de haven (bij de pier van Oterdum). Deze omlegging wordt gecombineerd met een brakwater vispassage en een vogeleiland (zie de afbeelding). Daarnaast word er in Delfzijl, in het kader van Marconi,
geëxperimenteerd met pionierkwelders.

Waddenzeeehavens
Een speciaal certificaat, “EcoPort certificering”, borgt een continue groei in duurzaamheid van de Waddenzeeehavens. De zes Waddenzeehavens zijn inmiddels bijna allemaal gecertificeerd. 

Nog niet alle projecten uit het programma zijn op dit moment gereed voor uitvoering. De komende tijd wordt er nog goed gekeken naar het draagvlak voor sommige projecten. Samen met het Programma Waddenzeehavens kijkt PRW nu hoe het programma verder uitgevoerd kan worden. 

Samenwerkende partijen van programma Building with Nature Waddenzeehavens
Deze projecten komen voort uit het programma “Building with nature Waddenzeehavens.” Dit is een samenwerkingsverband tussen Ecoshape (onafhankelijke kennisinstellingen, ingenieursbureaus en waterbouwbedrijven), Programma Waddenzeehavens (Den Helder, Den Oever, Harlingen, Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl) en het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Meer info
http://www.rijkewaddenzee.nl/nieuws/nieuws/duurzame-projecten-voor-waddenzeehavens
http://www.rijkewaddenzee.nl/nieuws/nieuws/start-pilotstudie-dichtslibben-waddenzeehavens