Duinen in beweging; voor mens en natuur

vrijdag 17 december 2021

Er is steeds meer aandacht voor dynamiek in de duinen. Niet alleen vanwege de positieve impact op de natuurwaarden maar ook vanwege de bijdrage aan de waterveiligheid. Duinen kunnen in potentie met de zeespiegel meegroeien als zandverstuiving van strand naar de duinen en in de duinen mogelijk is. PRW werkte samen met Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat aan een korte animatie over het belang van dynamiek in de duinen. De animatie helpt om het belang van meer dynamiek in de duinen en hoe je dat kunt realiseren toe te lichten.

Dynamiek; waarom en hoe?

Alhoewel er al veel mooie voorbeelden zijn van dynamiek in de duinen en de effecten die dat heeft, zijn veel mensen nog niet echt bekend met dit fenomeen. Velen zijn opgegroeid met een met helm beplante zeereep die absoluut niet betreden mocht worden omdat onze veiligheid dan in het geding zou zijn. We weten inmiddels dat het ook anders kan. PRW heeft samen met Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat een korte animatie laten maken over dat kustbeheer. Zeer in het kort wordt behandeld hoe wij ons kustbeheer vorm geven, het belang van meer dynamiek in de duinen en hoe je dat kunt doen.

Deze animatie is ook met ondertiteling beschikbaar.

Daarnaast kunt u hier wat meer achtergrondinformatie lezen.

Kansen voor natuur en voor onszelf

Over het algemeen betekent dynamiek dat er meer zand vanaf het strand de duingebieden intrekt zodat we ook hogere en bredere duingordels krijgen. Deze bieden meer waterveiligheid en een grotere zoetwateropslag. Meer dynamiek resulteert ook in een verjonging van het landschap waardoor de zo belangrijke natuurwaarden worden behouden voor volgende generaties. Daarbij ontstaat een spectaculair landschap dat zeer aantrekkelijk is voor toerisme.
Belangrijk is de mogelijkheden voor meer dynamiek in de duinen beter te benutten. En daarbij niet uit het oog te verliezen dat het gaat om maatwerk en draagvlak. Door de kustlijn op haar plek te houden en de duinen meer vrijheid te geven creëren we kansen voor de natuur én voor onszelf.

Meer informatie

ir. S. (Sonja) van der Graaf. Tel: +31 (0)6 11 48 71 20. E-mail: sonja.vandergraaf@rvo.nl.