Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

dinsdag 31 oktober 2017

Diersoorten Waddenzee stabiliseren zich

Diersoorten in de Waddenzee zijn gemiddeld stabiel gebleven in populatie-aantallen voor de periode 1990-2015. Onderling zijn er echter wel verschillen. Vissen namen gemiddeld af in populatie-aantal, bodemdieren bleven min of meer stabiel en vogelpopulaties namen jarenlang toen, maar nemen recent weer wat af. Dit meldt het Compendium voor de leefomgeving.

Trends vissen in de Waddenzee
Vispopulaties zijn in 1990-2015 gemiddeld kleiner geworden. De zogenoemde kinderkamersoorten – vissoorten waarvan de jongen opgroeien in de kustzone, Waddenzee en Zuidwestelijke Delta – namen sterk af in de Waddenzee, waaronder schol en schar. Omdat de kinderkamersoorten een groot aandeel in het visbestand hebben, is de totale visbiomassa in de Waddenzee gedaald.

Trends bodemfauna in de Waddenzee
Bodemdieren op en in de bodem (zacht substraat) van de Waddenzee veranderde gemiddeld niet significant in populatie-aantal. Borstelwormen zijn gemiddeld min of meer stabiel gebleven, maar schelpdieren (slakken en tweekleppigen) namen toe.

Trends vogels in de Waddenzee
Vogelpopulaties zijn gemiddeld in omvang toegenomen. In de laatste jaren is een afname van het aantal vogels te zien. Onder meer nemen visetende vogelsoorten af, vermoedelijk als gevolg van de afnemende visstand. Van de schelpdieretende vogels ging de kanoet in aantallen vooruit, maar eider en vooral scholekster en zilvermeeuw zijn achteruitgegaan.

Meer info: Website Compendium voor de leefomgeving

 

Misschien wil je dit ook lezen?

woensdag 24 januari 2018

Programmateam PRW: hoe duur is de natuur?

Het Programmateam PRW ging op 23 januari over ecosysteemdiensten en de DPSIR-methode. Belangrijke onderwerpen voor een paar lopende beleidsprocessen. De presentatie’s vind je nu online.

meer lezen
woensdag 24 mei 2017

Terugblik eerste dag Symposium 'Hoe rijk is de Waddenzee'?

‘Hoe rijk is de Waddenzee?’, dat was de centrale vraag tijdens het 18e symposium van de Waddenacademie dat in samenwerking met PRW werd georganiseerd.  De dag trok zo’n 150 Waddenliefhebbers naar Nes. Een terugblik.

meer lezen
dinsdag 31 mei 2016

Mosselconvenant werpt vruchten af voor mens en natuur

De afspraken uit het Mosselconvenant van 2008 beginnen in de Waddenzee haar vruchten af te werpen voor mens en natuur. Er is dit jaar weer mosselzaad waardoor een goede visserij mogelijk is in de gebieden waarvan is afgesproken dat daar mag worden gevist. In de gesloten gebieden heeft 500 ha mosselbanken zich ongestoord kunnen ontwikkelen en dat is een duidelijke winst voor de natuur. Voor een volgende stap in deze succesvolle transitie zijn nieuwe kweekpercelen nodig.

meer lezen
donderdag 29 oktober 2015

Oesterbanken vormen rijke dis voor Wadvogels

De Waddenunit heeft in vier uur tijd, maar liefst 2026 vogels geteld op een oesterbank bij Griend. Maar wat nog opvallender was, de vogels foerageerden lang en uitgebreid op de oesterbank. Want tegenwoordig zijn oesters geen plaag meer, maar bieden ze de vogels juist een rijke dis.

meer lezen