Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

woensdag 7 februari 2018

Defensie sluit zich aan bij Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

Het Ministerie van Defensie maakt nu onderdeel uit van Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Daarvoor is woensdagavond een speciale verklaring ondertekend op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne bij het Lauwersmeer. Op meerdere plekken in het Waddengebied gaat Defensie aan de slag om de lichtuitstoot te verminderen in het Waddengebied.

Het terugbrengen en versterken van duisternis in het Waddenzeegebied past naadloos in de ontwikkelingen op energie- en natuurgebied die binnen Defensie al in gang zijn gezet. Zo is de kazerne bij het Lauwersmeer al in 2015  overgestapt op gedeeltelijke led-verlichting. Dat zorgt voor minder energieverbruik. Doordat het bovendien dimbaar is, vermindert de lichtuitstoot.

Defensie beschermt wat Nederland dierbaar is, legt schout-bij-nacht  Frans Foreman uit. ,,We zetten ons in voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Ieder mens verdient dat. Maar wat minder bekend is dat Defensie niet alleen mensen als dierbaar beschouwt maar zeker ook de natuur. We leveren samen met het Rijksvastgoedbedrijf een voortdurende inspanning bij het beheer van onze oefen- en schietterreinen, die juist vanwege het militaire gebruik tot de mooiste natuurgebieden van ons land horen.

Er is veel meer duisternis door het speciale verlichtingsplan voor de Willem Lodewijk van Nassaukazerne bij het Lauwersmeer. Dit is de situatie met de nieuwe lichtarmatuur. Gemeten vanaf dezelfde plek. Defensie heeft zich aangesloten bij Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied.
Dit is de situatie met de oude lichtarmatuur.
Er is veel meer duisternis door het speciale verlichtingsplan voor de Willem Lodewijk van Nassaukazerne bij het Lauwersmeer. Dit is de situatie met de nieuwe lichtarmatuur. Gemeten vanaf dezelfde plek. Defensie heeft zich aangesloten bij Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied.
Dit is de situatie met de nieuwe lichtarmatuur (goed inzoomen, dan zie je een paar lichtpuntjes).

Minder lichtuitstoot
Naast de Willem Lodewijk van Nassaukazerne heeft Defensie nog een aantal andere objecten aan de Waddenzee: Den Helder is de grootste Marinehaven, op Texel oefenen de Mariniers, De Marnewaard is een belangrijk oefenterrein, Vlieland heeft de schietrange op de Vliehors met ondersteunende infrastructuur en de Marechaussee heeft vestigingen in Zoutkamp, Harlingen en Delfzijl. Ook hier gaat Defensie bekijken of de buitenverlichting verder kan worden gereduceerd.

Duisternis als kernwaarde
De Groningse Gedeputeerde Henk Staghouwer  is erg blij met de aansluiting van Defensie. ,,Ik heb, mede namens de stuurgroep Lauwersmeer,  grote waardering voor de investering van het ministerie van Defensie in het verbeteren van de verlichting hier in de Marnewaard, vlak bij Dark Sky Park Lauwersmeer. Dit draagt bij aan het behoud van een heldere sterrenhemel. Duisternis is naast de rust, de ruimte en de frisse lucht een belangrijke kernwaarde van het Waddengebied. Ook het mede ondertekenen van de intentieverklaring naar een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied zien wij als een belangrijke stap.

Keerpunt
Volgens projectleider Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied Titian Oterdoom van het Programma naar een Rijke Waddenzee is de aansluiting van Defensie erg belangrijk. ,,Defensie heeft veel terreinen en gebouwen in het gebied. Vermindering van lichtuitstoot heeft dan gelijk merkbaar effect voor het Waddengebied. Deze aansluiting bij Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied markeert een kantelpunt in ons denken over de waarde van duisternis en het belang hiervan voor natuur en mens.”

Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee
Door nachtelijke verlichting staat de duisternis onder druk in het Waddengebied. In 2016 gingen meer dan veertig partijen (De Waddenprovincies, de Waddeneilanden en -gemeenten, Rijkswaterstaat, Ministerie LNV, natuurorganisaties, De Waddenzeehavens en Nationale Parken Waddengebied) samenwerken. Zij willen een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Duisternis moet een kernkwaliteit blijven van het Waddengebied en duisternis kan een unieke belevenis worden van Werelderfgoed Waddenzee: dé plek waar je nog écht kunt genieten van het volledige spectrum aan nebula’s, sterren en planeten. Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied wordt begeleid en aangejaagd door het Programma naar een Rijke Waddenzee en stichting Feel the Night.

 

rapporten en documenten in dit thema

 • maandag 9 juli 2018

  Overzicht maatregelen Dark Sky Waddengebied

  Overzicht van de maatregelen die de ondertekenaars van de intentieverklaring Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied gaan nemen. De maatregelen worden in gezamenlijkheid genomen en dragen bij aan minder lichtuitstoot.

  naar rapport
 • maandag 29 mei 2017

  Rapport Factsheet Dark Sky

  Rapport Factsheet Dark Sky 2017, PDF 5 Mb.

  naar rapport
 • maandag 8 mei 2017

  Uitvoeringsprogramma Dark Sky

  Uitvoeringsprogramma van de Dark Sky ambitie voor Werelderfgoed Waddenzee. Het is een levend document. Krijgt aanvullingen (PDF, 4.4 Mb)

  naar rapport
 • maandag 14 november 2016

  Tjuster: Dark Sky

  Presentatie van wetenschapper Eelke Folmer en Hoogleraar Henk Folmer over de waarde van Duisternis in het Waddengebied. Dit naar aanleiding van de ondertekening Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied (PDF, 15.8 Mb).

  naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

maandag 16 juli 2018

Gezamenlijk maatregelenpakket voor meer duisternis in Waddengebied

Het Waddengebied zal in de nacht nog donkerder worden. Het maatregelenpakket om te komen tot een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied is namelijk afgerond en in gang gezet. Vooral strooilicht van lantaarnpalen is nog een groot probleem op veel plekken.  Het gaat om een grootschalige aanpak waarbij maar liefst 44 partijen zijn betrokken.

meer lezen
vrijdag 8 juni 2018

Buitenlandse deskundigen bezoeken Dark Sky Werelderfgoed

Buitenlandse deskundigen bezoeken Dark Sky Werelderfgoed vanaf 18 juni: leren van elkaar via goede voorbeelden.

meer lezen
maandag 29 mei 2017

Meer licht op duisternis: Factsheets Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

Hoe kunnen we meer duisternis bereiken in het Waddengebied? Welke effecten heeft licht op mens en natuur? Hoe kan je anders omgaan met het gebruik van licht, rekening houdend met economische bedrijvigheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden?

meer lezen
maandag 8 mei 2017

Uitvoeringsprogramma Dark Sky Waddengebied

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en stichting Feel The Night hebben een eerste versie afgerond van het uitvoeringsprogramma voor Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Het gaat om een levend document dat steeds meer aanvullingen krijgt.

meer lezen
donderdag 24 november 2016

Vervolgstappen Dark Sky Waddengebied

Het Programma naar een Rijke Waddenzee kijkt tevreden terug op de intentieverklaring voor een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied, tijdens de Nacht van de Nacht. Inmiddels wordt er al weer hard gewerkt aan de vervolgstappen.

meer lezen
zondag 30 oktober 2016

Feestelijke ondertekening intentieverklaring Dark Sky

De intentie-overeenkomst voor een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied is afgelopen weekend op een feestelijk manier ondertekend. Met cultuur, inspirerende verhalen en muziek.

meer lezen