Dag van het Wad zeer geslaagd!

zondag 26 juni 2016

Vandaag, zondag 26 juni, genoten honderden mensen van de ‘Dag van het Wad’. Toeristen en bewoners hebben door tal van verschillende activiteiten het Werelderfgoed Waddenzee gevoeld, geproefd en beleefd.

Veel ondernemers in het Waddengebied organiseerden speciale activiteiten voor de Dag van het Wad. Wadlopen, zeilen, zeehonden spotten en een culinaire ontdekking van het Wad behoorden tot de vele dingen die gedaan konden worden deze dag. Locaties waren onder andere Delfzijl, Noordpolderzijl, Lauwersoog, Moddergat, Zwarte Haan, Texel en Vlieland.

De Dag van het Wad is in het leven geroepen door het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). De dag is georganiseerd ter ere van het zevenjarig jubileum van Werelderfgoed Waddenzee. Het was dit jaar voor het eerst dat deze dag werd gevierd. De bedoeling is dat bewoners en toeristen al het moois in dit bijzondere gebied ontdekken.

Voorafgaand aan de Dag van het Wad heeft PRW een speciale Waddenkrant uitgegeven en als bijlage gestoken bij de Leeuwarder Courant, het Dagblad van het Noorden en het Friesch Dagblad. In deze bewaarkrant staan artikelen over de waarden van Werelderfgoed Waddenzee. De Waddenzee is het grootste aaneengesloten systeem ter wereld van zand- en slikvlakten waar natuurlijke processen nog steeds functioneren. Het is een leefgebied voor miljoenen vogels, vissen en kleinere planten en dieren. Het wad is heel divers en bestaat uit getijdengeulen, zeegrasveldjes, mosselbanken, zandbanken, kwelders, stranden en duinen. Veel diersoorten waaronder zeezoogdieren zoals de gewone zeehond, de grijze zeehond en de bruinvis gebruiken dit gebied dan ook als broedplaats en overwintergebied. Daarnaast brengen zo’n 10 tot 12 miljoen vogels ieder jaar een bezoek aan het gebied.

In de Wadden wonen en werken ook miljoenen mensen. Bianca Waamelink heeft een Bed & Breakfast in Metslawier, en zegt het zo: “Ik keer het om: de kracht zit in het kleinschalige. Het wad is mijn bedrijf. We moeten het uitdragen: We wonen hier aan de zuidkust van de Waddenzee! In de Garnalefabryk in Moddergat hadden we vandaag een lezing voor 34 gasten, en een wandeling er achteraan. Er waren tientallen andere mensen die hier kwamen vanwege de Dag van het Wad. Ik vind het een reuze succes!” Anke Bijlsma, programmamaker in Moddergat: “Ik wil heel graag meer organiseren in de Garnalefabryk. Er kan zo veel meer hier! Ik denk zelfs aan modeshows.”

De organisatoren kijken terug op een zeer geslaagd evenement. Een van de initiatiefnemers, Taco van den Heiligenberg: “Dit is georganiseerd door tientallen mensen in de regio. Ondernemers, liefhebbers en natuurmensen. Ik ben erg trots op deze geslaagde dag. Dit smaakt naar meer.”