Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

vrijdag 11 mei 2018

Campagne Erecode Waddenzee gestart!

Een speciale social mediacampagne attendeert watersporters in het Waddengebied deze zomer op de Erecode voor de Waddenzee. Ondermeer via filmpjes krijgen bezoekers van het Werelderfgoedgebied tekst en uitleg over wat nu wel en niet kan op het Wad.  

De campagne ‘Ik pas op het Wad’ is nodig omdat onderzoekers eerder al een teruglopende bekendheid zagen met de Erecode. Deze Erecode bestaat al meer dan 15 jaar. Het is een setje van gedragsregels voor recreanten op het Wad. Het is opgesteld door beheerders, natuurorganisaties, overheden en watersportorganisaties. De kern van de regels is altijd het zelfde gebleven; of je nu loopt, (kite)surft, vaart of zeilt op het Wad, respecteer de unieke natuur door voldoende afstand te houden van vogels en zeehonden.

Samenwerking wetenschap

De campagne is in samenwerking ontwikkeld met het meerjarige wetenschappelijke onderzoek dat nu loopt naar vaarrecreatie op de Waddenzee. Dit onderzoek wordt uitgevoerd via een speciaal Monitoringsconsortium (MOCO, ondermeer Stenden University, Rijksuniversiteit Groningen en SOVON Vogelonderzoek). Hieruit blijkt dat het grotendeels goed gaat, maar dat er op sommige plekken toch spanning ontstaat tussen natuur en recreatie.

Verstoring

Zo vindt er bij Razende Bol nog verstoring plaats door open motorboten en op Richel blijken wadlopers van met name charterschepen de nodige onrust te veroorzaken. Grosso modo kun je in elk geval zeggen, aldus de onderzoekers, dat overal waar mensen gaan lopen er in elk geval verstoring is.

Individuele benadering

,,We hebben ons in het verleden vooral op de grote groepen gericht”, vertelt Christiaan Kooistra van het Actieplan Vaarrecreatie. ,,Zo loopt er in de Kop van Noord-Holland een speciaal lesprogramma in 43 scholen over de Razende Bol. En de Beroepschartervaart organiseert elk jaar weer een cursus voor schippers over de natuurwaarden van de Waddenzee. En vorige maand is er een speciale brief naar de Robbentochtondernemers gestuurd met de regelgeving. Met de filmpjes op ondermeer Facebook en Instagram hopen we nu veel beter de individuele watersporter te bereiken.”

Boegbeelden

Vier boegbeelden in de watersport werken mee aan de filmpjes, elk vanuit hun eigen expertise en ervaringen.

Erecode Waddenzee

Daarnaast zitten er nog meer nieuwe elementen in de campagne over de Erecode. Zo krijgt iedere watersporter die een Waddenhaven aandoet ook een bannerpen met daarop de Erecode. Ook liggen er folders klaar waarop je kan zien waar belangrijke rustplekken zijn voor vogels en zeehonden.

De campagne is inmiddels gestart en neemt in intensiteit toe richting de zomervakantie.

Ik pas op het Wad

 “Ik pas op het Wad” is onderdeel van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. Bij het Actieplan zijn ruim 30 partijen betrokken, waaronder Waddenprovincies, Waddengemeenten, Rijksoverheid, natuurverenigingen, vaarrecreatie-organisaties en de Waddenzee-jachthavens. De aansturing vindt plaats vanuit het Programma naar een Rijke Waddenzee.

DOWNLOAD: Erecode Waddenzee

Misschien wil je dit ook lezen?

maandag 31 december 2018

Succesvolle campagne voor Erecode Waddenzee

De Facebook campagne over de Erecode Waddenzee heeft meer dan 8.000 downloads opgeleverd. De filmpjes die hoorden bij de campagne “Ik pas op het Wad” zijn een kleine 600.000 keer bekeken en bereikten 82.678 mensen.

meer lezen
donderdag 26 juli 2018

Monitoring zeehonden Waddenzee

Afgelopen jaar zijn er in het kader van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee op twee locaties in de Waddenzee aanvullende verstoringswaarnemingen gedaan bij zeehonden en vogels.

meer lezen
dinsdag 24 juli 2018

Campagne Erecode bereikt tienduizenden mensen

De filmpjes van Ik pas op het Wad over de Erecode Waddenzee zijn ruim 300.000 keer bekeken op Facebook. In totaal hebben 55.000 mensen tenminste één van de vier filmpjes gezien. De volledige Erecode is zo’n 3.500 gedownload.

meer lezen
vrijdag 30 maart 2018

Algoritme ontwikkeld voor radardata vaarrecreatie Waddenzee

Een kleine doorbraak in het onderzoek naar vaarrecreatie op de Waddenzee. De onderzoekers van het Monitoringsconsortium (MOCO) zijn er in geslaagd om de miljoenen data aan informatie van de radar te beheersen via de ontwikkeling van een algoritme.

meer lezen
dinsdag 4 juli 2017

Erecode in jachthavens Waddenzee

Waar zijn nu de vogels, welke gebieden zijn gesloten in de Waddenzee en op welke plaatsen kom je zeehonden tegen? Bij de jachthavens aan de Waddenzee ligt dit jaar voor het eerst een overzichtskaart met antwoord op dit soort vragen. Daarnaast geeft de uitvouwbare Z-kaart volop informatie over de Erecode.

meer lezen
vrijdag 6 februari 2015

Vernieuwde Erecode gepresenteerd bij opening Boot Holland

De nieuwe Erecode voor Wadliefhebbers is vanmiddag gelanceerd tijdens de opening van watersportbeurs Boot Holland in het WTC Expo in Leeuwarden. Burgemeester Albert de Hoop van Ameland overhandigde namens de initiatiefnemers het eerste exemplaar aan journalist en wadvaarder Frits Wester.

meer lezen