Businesscase voor netwerk van ontvangers ‘getagde’ vissen

maandag 12 oktober 2015

In de komende maanden wordt er een businesscase uitgewerkt voor een netwerk van ontvangers die ‘getagde’ vissen kunnen registreren. Zo moet onze kennis over vissen in de Waddenzee worden vergroot.

Twee studenten van het Van Hall Larenstein in Leeuwarden voeren deze opdracht uit als afstudeerproject in opdracht van Staatsbosbeheer en het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Betaalbare zenders
Het onderzoek naar vissen in de Waddenzee is moeilijk en kostbaar, omdat het meeste zich onder water afspeelt. Door technologische innovatie wordt het echter steeds makkelijker en betaalbaarder om vissen een zendertje op te prikken. De vissen hebben geen last van de zenders, terwijl ze waardevolle informatie opleveren.

Swimway
Om de informatie uit te kunnen lezen, moet er een netwerk komen van ontvangers.  Zo komen we meer te weten over hoe de verschillende vissen de Waddenzee gebruiken. Dat is een belangrijke bouwsteen voor de verdere ontwikkeling van het Swimway-concept.

Wie pakt het op?
De studenten gaan onderzoeken en uitwerken of en hoe het mogelijk is om een netwerk van ontvangers te plaatsen (bijvoorbeeld op boeien die voor de nautische veiligheid worden gebruikt). Ook gaan ze onderzoeken en uitwerken wie er nodig zijn voor de realisatie, wat het kost en hoe dat gefinancierd zou kunnen worden. Bij het afronden van hun afstudeerproject zal blijken wie de realisatie op (kan) gaan pakken.