Buitenlandse deskundigen bezoeken Dark Sky Werelderfgoed

vrijdag 8 juni 2018

Buitenlandse deskundigen bezoeken Dark Sky Werelderfgoed vanaf 18 juni: leren van elkaar via goede voorbeelden

Van 18 t/m 22 juni komen er in het kader van het Interregproject Night Light buitenlandse deskundigen naar het kustgebied om over het behoud van duisternis en de beleving er van te praten. Er worden in Den Helder, Lauwersoog en Leeuwarden ontmoetingen tussen deze deskundigen en regionale partijen rondom het thema  Dark Sky georganiseerd, De voertaal tijdens deze bijeenkomsten is Engels. Er zullen goede voorbeelden vanuit Europa én het Waddengebied op het gebied van Dark Sky beleving, beleid en techniek uitgewisseld worden.  Centraal staan de volgende vragen:

How can we develop dark sky tourism without disturbing values of nature and landscape and without infringing social values of people living in dark sky areas.

  • How can we develop dark sky tourism in a balanced and sustainable way?
  • Are there any business models for this kind of tourism and which models can we use?
  • How can we encourage entrepreneurs to get involved?

Belangstellenden die ook bij onderdelen langs willlen komen, kunnen zich tot 14 juni aanmelden bij jessica.deboer@fryslan.frl met vermelding van de reden voor de belangstelling/ relatie tot het onderwerp Dark Sky.