Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

donderdag 30 mei 2013

Broedkolonies Engelsmanplaat weggespoeld

De vogelnesten van dwergsternen, visdiefjes en noordse sternen rond de Engelmansplaat in de Waddenzee zijn volledig weggespoeld. Dit blijkt uit waarnemingen van de Waddenunit (UPDATE zie beneden).

Door de hoge tijen van de laatste tijd was er al de nodige schade ontstaan aan de Wadplaat. Er zijn meer dan 50 nesten vernield (40 noordse stern, 12 dwergstern en 3 visdief). De Waddenunit gaat de eerstkomende dagen kijken of de vogels zich gaan wagen aan een tweede broedpoging. Mocht dat het geval zijn, dan zullen de verbodsborden rondom het gebied hersteld worden in het kader van de dynamische zonering (kwetsbare gebieden worden dan afgesloten voor o.a. Wadvaarders).

Meer kwetsbare gebieden
Niet alleen de vogels op Engelsmanplaat hebben last van de hoge tijen. Op het Rif broeden ook veel vogels, waaronder zo’n 65 broedpaar noordse sterns en één nest van een strandplevier. De situatie op het Rif is iets anders dan bij de Engelsmanplaat. Door een hogere schelpenlijn is daar meer beschutting en dus een grotere kans op overleven. Hoewel de golven vanuit de Noordzee daar juist weer wat onstuimiger zijn.

De Engelsmanplaat vlak voordat het werd overspoeld

De vogelwachters en de bemanning van De Krukel (Waddenunit) gaan inventariseren of het nodig is om de borden rondom beide gebieden aan te passen naar een nieuwe situatie. Dit kan betekenen dat de kolonies iets anders aangegeven worden in het veld. Weggespoelde borden kunnen dan bijvoorbeeld vervangen worden.

UPDATE (3 juni 2013): Op de Engelsmanplaat begint een aantal vogels aan een nieuw nestje. Zoals het er nu naar uit ziet: 4 paar noordse stern en 3 paar dwergstern. Op het Rif zitten alweer enkele broedende dieren. Daarnaast zijn er nieuwe vogels bijgekomen, die waarschijnlijk van de overspoelde Hiezel komen. Exacte aantallen zijn hier niet bekend, om de vogels niet te verstoren. De borden rondom het gebied worden op de nieuwe situatie aangepast.

Voor de instandhouding van de vogelsoort hoeft het wegspoelen van de nesten overigens geen ramp te zijn. De vogels kunnen namelijk bij goede broedseizoenen, twee nesten leggen. Doordat de vogels een hoge leeftijd kunnen bereiken, kan een populatie zich snel herstellen, na een minder goed broedseizoen. Uit recent onderzoek van SOVON blijkt echter dat dit steeds minder goed gaat: Broedvogels Waddenzee in Mineur

Meer overstromingen in Waddenzee:
http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=64272

FOTO: Waddenunit/De Krukel

Misschien wil je dit ook lezen?

maandag 14 mei 2018

Actieplan Broedvogels Waddenzee kan in werking!

Het gaat slecht met de broedvogels van de Waddenzee. Het Actieplan voor Broedvogels moet de negatieve trend ombuigen. PRW heeft samen met alle beheerders in het Waddengebied knelpunten in beeld gebracht en maatregelen integraal afgestemd.

meer lezen
woensdag 1 juni 2016

Verrassend veel vogelnesten op het Rif

Afgelopen vrijdag, 27 mei, heeft de bemanning van de Krukel (Eén van de vier boten van de Waddenunit) een vogelnesten-inventarisatie uitgevoerd op het Rif. Dat is een zandplaat in de Waddenzee tussen Schiermonnikoog en Ameland. De inventarisatie vond plaats in samenwerking met de vrijwillige vogelwachters van Engelsmanplaat en een boswachter van Staatsbosbeheer Ameland.

meer lezen
dinsdag 10 mei 2016

Waddenzee maakt zich op voor geboorteseizoen

Nu de broedtijd voor vogels en het geboorteseizoen voor zeehonden op het Wad langzaam aan begint, wordt de toegankelijkheid van bepaalde gebieden in de Waddenzee beperkt. Zo kunnen zeehonden en vogels ongestoord hun jongen grootbrengen. Daarna worden de gebieden weer vrijgegeven.

meer lezen