Bouwsteen “Beleef de Waddenzee!” aangeboden aan Waddenfonds

woensdag 16 oktober 2013

Het Waddenfonds werkt aan een nieuw Uitvoeringsprogramma 2014-2017. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft nu de belangrijkste programma’s en projecten voor natuur, water en duurzame visserij voor de komende periode op een rijtje gezet. Het rapport “Beleef de Waddenzee!” is onlangs als Bouwsteen voor het Uitvoeringsprogramma aangeboden aan het Waddenfonds.

In het rapport wordt vanuit een integrale visie aangegeven welke projecten bijdragen aan het streefbeeld van een Rijke Waddenzee.

Vanuit de ‘ecologie’, in combinatie met duurzaam gebruik, ziet het PRW de volgende sterren aan de horizon.
– De Eems-Dollard (weer) onderdeel van het natuurlijk Werelderfgoedgebied
– IJsselmeer en Waddenzee weer verbonden
– De dijkzones van de Waddenzee weer veilig en aantrekkelijk voor mensen en vogels
– Grootschalige zeegrasvelden, schelpdierbanken en een gezonde visserijsector
– De Waddenzee en estuaria weer als ‘kraamkamer’

Consultatierondes Waddenfonds
Via diverse consultatierondes verzamelt het Waddenfonds input vanuit stakeholders, provincies en wetenschap. De basis voor dit nieuwe Uitvoeringsprogramma 2014-2017 vormt de nieuwe interprovinciale Waddenvisie “Wadden van allure”. Vanuit het gezamenlijke streefbeeld Rijke Waddenzee en de speerpunten uit “Wadden van allure” zette PRW de belangrijkste kansen op het gebied van natuur, water en duurzame visserij, op een rijtje.