Bijzondere monitoringsactiviteit Waddenzee

vrijdag 6 juni 2014

Afgelopen zaterdag heeft er een bijzondere monitoringsactiviteit plaats gevonden op de Waddenzee. Voor de eerste keer gingen zowel vrijwilligers als professionals samen de aantallen aanwezige vogels en zeehonden monitoren. Bovendien keken ze naar speciale gebeurtenissen zoals verstoring door mensen.

De monitoring vond (en vindt) plaats om meer kennis van het Wad te krijgen en van de interactie tussen mens en natuur. Twaalf vrijwilligers verdeeld over 4 kano’s, 2 plezierboten en De Krukel (één van de vier boten van de Waddenunit) gingen monitoren in het gebied tussen Lauwersoog en Ameland. De resultaten worden ondermeer gebruikt voor het Actieplan Vaarrecreatie dat eerder dit jaar is gestart.

De Krukel (Waddenunit) in actie op de WaddenzeeDe monitoringsactiviteit brengt namelijk ook in kaart waar mensen bijvoorbeeld vogels verstoren. Het Actieplan Vaarrecreatie heeft als belangrijkste doel om verantwoord vaargedrag op de Waddenzee te stimuleren. Deze inzichten worden daarvoor gebruikt. Op die manier kan de vaarrecreatie uitbreiden terwijl de natuur genoeg ruimte behoudt.

Geboorteseizoen zeehondenpups
Vorige week zijn ook de eerste zeehondenpups gesignaleerd. Deze pups hebben rust nodig maar worden vaak gestoord door bijvoorbeeld pleziervaart en Wadlooptochten. Deze verstoring is gevaarlijk, omdat jonge zeehonden alleen gevoed kunnen worden op een drooggevallen plaat. In het zeewater lukt dit niet. Worden ze verstoord, dan krijgen de jongen dus geen eten. LEES: Natuurbericht; zeehondenpups op ’t Wad (EcoMare) 

Verboden gebieden
De Waddenunit plaatst tijdens het broedseizoen van vogels en zeehonden dan ook borden in de Waddenzee om aan te geven waar je niet mag komen. Dit zijn de zogenaamde artikel 20-gebieden. LEES: Verslag plaatsing borden Rif door Krukel  

De resultaten van deze monitoringsactie en de analyse zijn naar verwachting begin augustus klaar.

Deelnemende partijen
Het actieplan Vaarrecreatie is opgesteld door de Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland, samen met havengemeenten, Rijk, natuurorganisaties en de watersportsector. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft eerder inhoudelijke bouwstenen aangeleverd en faciliteert nu de projectleider van het Actieplan.

Radio-verslag
http://www.omropfryslan.nl/nijs/tellers-op-engelsmanplaat