Bijzondere films over Programma naar een Rijke Waddenzee

maandag 28 januari 2013

De belangrijkste opdracht voor het Programma naar een Rijke Waddenzee is de natuur herstellen in de Waddenzee. Wij willen die opdracht graag helder op het netvlies krijgen van iedereen.

De reden? Mensen kloppen dan sneller bij ons aan en daardoor kunnen we ze beter helpen mooie natuurherstelprojecten op gang te krijgen voor de Waddenzee.
Hieronder treft u een overzicht van een aantal films die er in de loop van de jaren zijn verschenen over PRW.

Dit filmpje laat in het kort zien waar het Programma naar een Rijke Waddenzee zoal aan werkt. We gaan op pad met een mosselvisser, kijken naar de problemen bij de Eems-Dollard en we laten zien hoe kustbescherming hand-in-hand kan gaan met natuurontwikkeling. Het doel is uiteindelijk een Rijke Waddenzee voor natuur én mens!
Film: Werken aan een Rijke Waddenzee 

Sluizen en gemalen zijn barrières voor veel vissen. Ze kunnen daardoor niet van zoet- naar zoutwater zwemmen. Mede daardoor zien we de visstand achteruitlopen. Het ‘verzachten’ van deze overgangen moet de situatie verbeteren. Zo worden er bijvoorbeeld brakwaterzone’s aangelegd en vispassage’s. Dat is goed voor de visstand en voor de visserij. Het Programma naar een Rijke Waddenzee helpt mee met het verzachten langs de Randen van het Wad.
Film: Verzachting van de ‘Randen van het Wad’ 

Dit verhaal gaat over de Mosselvangst. Want de Zeeuwse mossel mag dan uiteindelijk opgevist worden in Zeeland, maar daarvoor zijn ze bijna altijd in de Waddenzee geweest. Daar zijn de leefomstandigheden nu eenmaal beter. Door een nieuwe uitvinding, de mosselzaadinvang installaties (MZI’s), kan de bodemberoerende mosselvisserij langzaam worden teruggedrongen. Dat is goed voor natuur en mens. Het Programma naar een Rijke Waddenzee begeleidt dit transitieproces.
Film: Transitie Mossel Convenant 

Een kwelder vóór een dijk. Dat is het innovatieve idee achter de Prins Hendrik-dijk. Niet traditioneel een dijk verstevigen met stenen en asfalt, maar met een kwelder en eventueel duinen die een eerste dempende werking hebben op de golven. En vanuit ecologisch oogpunt biedt het natuurlijk veel voordelen voor bijvoorbeeld vogels. Een Rijke Waddenzee dus voor mens én natuur.
Film: Ecologie en kustveiligheid gaan hand-in-hand 

Dit is de langste film over het Programma naar een Rijke Waddenzee en het Werelderfgoedgebied. In vogelvlucht gaan we langs de problemen, uitdagingen en toekomstvoorspellingen. Kunnen we de Waddenzee behouden en rijker maken of zijn er te veel obstakels op de weg.
Film: De Waddenzee: problemen of uitdagingen?