Bezoekerscentra Waddenzee benieuwd naar intensievere samenwerking

dinsdag 19 juli 2016

De eerste bijeenkomst van de verschillende bezoekerscentra in het Waddengebied zorgde voor positieve reacties. De ontmoeting werkte inspirerend en er werden gezamenlijke kansen gezien.

De bijeenkomst werd onlangs georganiseerd door het Programma naar een Rijke Waddenzee.  Aanwezig waren vertegenwoordigers van verschillende bezoekerscentra in het Waddengebied, zoals Ecomare, Noarderleech, De Noordhoren, De Nieuwe Afsluitdijk, Lauwersoog en zeehondencentrum Pieterburen.

Doel van de bijeenkomst in Leeuwarden was overzicht bieden en kijken waar gezamenlijke kansen liggen. Daarbij kwamen hele concrete samenwerkingszaken op tafel, zoals het gezamenlijk inkopen van souvenirs, uitwisseling van fysiek materiaal voor exposities en bijvoorbeeld het delen van digitaal materiaal zoals filmpjes en foto’s. Verder willen de Waddencentra praktijkervaringen en kennis delen, strategieën op elkaar afstemmen en een makkelijker te benaderen gesprekspartner worden voor overheid en Waddenfonds.

De bezoekerscentra gaven aan dat er grote behoefte is aan structurele samenwerking, overzicht en regie waarbij bezoekerscentra wel eigen baas blijven. Daarvoor bestaan verschillende modellen.

Investeringskader Waddenfonds
Een nauwere samenwerking tussen bezoekerscentra kan ondermeer de kosten verlagen en de werving verbeteren. De samenwerking moet er ook voor zorgen dat het Werelderfgoedgebied beter als geheel wordt neergezet door de afzonderlijke centra. Zodoende sluit het beter aan bij het Investeringskader van het Waddenfonds.

Tijdens de bijeenkomst zijn concrete actiepunten opgesteld om te kijken wat de mogelijkheden zouden zijn van een programmatische samenwerking. Een kleine werkgroep maakt na de zomer een eerste opzet.