Beekman nieuwe programmamanager Vaarrecreatie Waddenzee

donderdag 2 februari 2017

Jan Beekman is de nieuwe programmamanager voor het Actieplan Vaarrecreatie (‘Ik pas op het Wad’). Hij volgt daarmee Kim Uittenbosch op. Hieronder stelt Jan zich voor.

Een paar weken geleden kwam de vacature manager van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee voorbij.  Ik heb daar direct op gereageerd met als gevolg dat ik me nu al aan u mag voorstellen.

De afgelopen weken heb ik met Kim meegelopen om een indruk te krijgen van het Actieplan Vaarrecreatie.  Daarbij viel me op met hoeveel enthousiasme wordt gewerkt aan de verschillende onderdelen van het Actieplan. Een groot aantal organisaties zet zich in voor het realiseren van de doelen. Uit de evaluatie die Kim heeft gepresenteerd tijdens diverse bijeenkomsten blijkt dat er al veel werk is verzet.

Wat ook bleek is dat de resterende onderwerpen nog voldoende uitdaging bieden voor de komende periode. Dat is mooi, want daar was ik naar op zoek.

Sinds 1996 ben ik werkzaam bij de Provincie Groningen. Daar heb ik vooral gewerkt aan plattelandsontwikkeling onder andere als manager van de EU LEADER programma’s Oost-Groningen en Hoogeland en het programma Duurzame Visserij van het Europees Visserijfonds.

Centraal bij deze programma’s stond het realiseren van initiatieven die bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid en de regionale economie.
Samenwerking in het Waddengebied was daarbij steeds een speerpunt met een aantal mooie projecten  als resultaat.

Ik kijk ernaar uit de uitvoering van het Actieplan op te pakken  en de doelstellingen in nauwe samenwerking met alle betrokkenen te realiseren. Tot slot wens ik Kim veel succes in haar nieuwe functie.

Rijke Waddenzee
Het Programma Rijke Waddenzee geeft uitvoering aan het Actieplan Vaarrecreatie (‘Ik pas op het Wad’). Het is de bedoeling om vaarrecreanten bewuster te maken van natuurverstorend gedrag. Hoe minder de natuur wordt verstoord, hoe meer ruimte er bovendien is voor vaarrecreatie op het wad.