Bedrijven oesterrapen Waddenzee bekend

dinsdag 30 april 2019

Het College van GS van de provincie Fryslân heeft op 16 april jl besloten over de toedeling van de beschikbare 12 oesterraapplekken over de 23 aanvragen. De belangstellenden zijn over dat besluit inmiddels geïnformeerd. Het college heeft daarbij het voorstel van de onafhankelijke adviescommissie opgevolgd. De volgende fase in het traject bestaat uit het opstellen van een gemeenschappelijk raapplan.

Het dossier oesterrapen Waddenzee gaat met dit besluit naar een nieuwe fase. Nu de toekomstige deelnemers aan deze activiteit bekend zijn, kunnen zij gezamenlijk aan de slag met het raapplan. Het Meerjarenakkoord Handmatig Rapen van Oesters in de Waddenzee en de vereisten uit de Wet Natuurbescherming vormen daarvoor het kader. De provincie en het Programma naar een Rijke Waddenzee zullen op korte termijn een eerste bijeenkomst met de betrokken ondernemers organiseren.

Basis voor vergunning

Het raapplan zal aspecten als toegang tot de gebieden, het raapseizoen en de wijze van rapen concreet beschrijven. Ook spreken de ondernemers af hoe het rapen in de periode van 2019 t/m 2024 in de Waddenzee wordt uitgevoerd. Dit raapplan vormt straks ook de basis voor de vereiste vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming .

Overgangssituatie

De huidige 18 experimentele en tijdelijke vergunningen zijn van kracht tot 1 augustus 2019. De ambitie is dat de nieuwe groep rapers vanaf dat moment het stokje overneemt. De meeste rapers die zijn geselecteerd komen ook uit deze groep van experimentele vergunninghouders. Er is een enkele nieuwkomer onder de kandidaten. De lijst met geselecteerde bedrijven wordt bekend gemaakt zodra alle ondernemers daarvoor toestemming hebben verleend.

 

Programma naar een Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee voert het secretariaat voor het bestuurlijk overleg Oesterrapen dat onder voorzitterschap staat van Gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân. 

Voor meer informatie:
Programma naar een Rijke Waddenzee: Ronald Lanters via
ronald@wing.nl of 06 2152 5434