Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

maandag 17 december 2018

Advies over inzet relatie visserij en Werelderfgoed Waddenzee

De visserijsector en Werelderfgoed Waddenzee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer de nadruk meer wordt gelegd op deze verbondenheid, in plaats van op de scheidslijn tussen natuur en cultuur, dan kunnen zowel de visserijsector en het Wad daarvan profiteren.

Dat is een belangrijke conclusie uit het advies van Sarah Verroen van Fish en Farm en Marieke Verweij van bureau Wing. Zij hebben in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee onderzoek gedaan in 2017 en 2018 naar de invulling van de term ’Visserij van Werelderfgoedklasse’.

Zij hebben daarbij een brede rondgang gemaakt langs de waddenvisserij en haar omgeving. In gesprekken op de havens, in bestuurskamers en bij grotere bijeenkomsten hebben zij de meningen gepolst. De onderzoekers komen in hun onderzoek tot de conclusie dat een (extra) classificering averechts kan werken, terwijl een positieve benadering en het aan de ondernemers zelf overlaten van vermarkting door middel van UNESCO wel vruchten kan afwerpen. Niet alleen in productvermarkting, maar ook in de samenwerking tussen overheid, NGO’s en de visserijsector.

Werk aan draagvlak

,,Het is belangrijk om de verbinding tussen Werelderfgoed Waddenzee en de visserij zichtbaarder te maken”, zegt Verweij. ,,Ga op zoek naar de meerwaarde en wees terughoudend met de terminologie werelderfgoedklasse. Deze term wekt de suggestie dat de werelderfgoed status samengaat met nieuwe eisen en criteria, zo merkten wij. Dat draagt niet bij aan het draagvlak.”

Het advies is dan ook om het ontwikkelen van een predicaat voor de visserij van werelderfgoedklasse te laten bij het ondernemerschap in de visserij. ,,Leg dat niet van bovenaf op.” Voorts adviseren de auteurs dat zowel de visserijsector als het Werelderfgoed Waddenzee gebaat zijn bij afstemming en samenwerking tussen aanvoersectoren. Men kan daarbij zelfs denken aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke toekomstgerichte visie op de visserij in de Waddenzee. Ook kritische (tussentijdse) evaluatie van lopende convenanten is nodig.

Gezamenlijke bijeenkomst

Ook in haar nieuwe programmaperiode zet PRW in op een goede ondersteuning van de verschillende visserijconvenanten. Daarnaast wil PRW met de sector en omgeving verkennen of de ontwikkeling van een integrale toekomstvisie vanuit de gezamenlijke visserijsectoren helpt in de verdere stappen op weg naar een duurzame inbedding van de visserij in de Waddenzee. Begin 2019 vindt de aftrap daarvoor plaats via een gezamenlijke bijeenkomst.

rapporten en documenten in dit thema

  • maandag 17 december 2018

    Rondgang Visserij en Werelderfgoedstatus Waddenzee

    De visserijsector kan haar voordeel doen met de Unesco Werelderfgoedstatus van de Waddenzee. Leg daarbij wel de nadruk op de verbinding tussen deze beide twee werelden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zo blijkt uit een brede rondgang.

    naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

vrijdag 11 januari 2019

Klimaatverandering belangrijke reden verandering visbestanden

Grindwinning, oliewinning/verwerking, militaire activiteiten, visserij, baggeren, constructies op zee, eutrofiëring en klimaatverandering (temperatuur, saliniteit en variatie in zeestromingen) zijn belangrijke knelpunten voor de ontwikkeling van haring (Clupea harengus) in de Waddenzee.

meer lezen
dinsdag 30 oktober 2018

Paneldiscussie over de toekomst van de visserij in de Waddenzee

Tijdens het Noordelijk Filmfestival zal op zaterdagavond 10 november de documentaire Zwitserse Kust in première gaan. Filmproductiebedrijf DOXY en de Waddenacademie grijpen deze première aan om een gesprek te voeren over de toekomst van de visserij in de Waddenzee.

meer lezen
maandag 28 mei 2018

Visserij goed in beeld tijdens Trilaterale Ministersconferentie

Op 17 en 18 mei stonden Harlingen en Leeuwarden in het teken van de Wadden, met het internationale Havencongres en de Ministersconferentie (Waddenzee van Wereldklasse). Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), VisNed en KIMO hebben op deze drie evenementen de visserij in beeld gebracht.

meer lezen
woensdag 13 juli 2016

Duurzame visserij van Werelderfgoedklasse

Als onderdeel van hun opleiding Kust-  en Zee Management aan het Van Hall Larenstein in Leeuwarden hebben vier studenten in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee gewerkt aan een definitie en concretisering van een Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse.

meer lezen