Programma naar een rijke Waddenzee

Alle nieuwsberichten

Meld je aan voor de nieuwsbrief

maandag 4 februari 2019 Luchtfoto van RWS luchtinspectie. Te zien is de haven van Terschelling, de Noordvaarder en in de verte nog Engelschhoek.

Stop van succesvol Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee

Beheerders en vaarrecreanten nemen vanaf nu zelf verantwoordelijkheid voor verantwoord recreëren en het beschermen van de kernwaarden van de Waddenzee zoals de vogelrijkdom, rust en ruimte. Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is namelijk, conform afspraken, afgerond.

meer lezen
maandag 31 december 2018 Campagne Erecode

Succesvolle campagne voor Erecode Waddenzee

De Facebook campagne over de Erecode Waddenzee heeft meer dan 8.000 downloads opgeleverd. De filmpjes die hoorden bij de campagne “Ik pas op het Wad” zijn een kleine 600.000 keer bekeken en bereikten 82.678 mensen.

meer lezen
dinsdag 4 december 2018 Gerrit-Bart Volgers - Terschelling Windwerk

Landschapsbiografie ontwikkeld over het Waddengebied

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer hebben een Landschapsbiografie ontwikkeld van het Waddengebied. Wat zijn de unieke historisch-landschappelijke kenmerken van dit gebied?

meer lezen
vrijdag 9 november 2018 De vaarrecreatie op het Wad in 2017 vertoonde een redelijk stabiel beeld

Vaarrecreatie op Wad stabiel in 2017

De hoeveelheid vaarrecreanten op het Wad neemt af, maar de verblijfsduur neemt toe. Daardoor is het lastig om een oordeel te geven over de drukte. De aantallen vogels en zeehonden groeien nog steeds licht. Verstoringen van natuurwaarden zijn relatief zeldzaam.

meer lezen
woensdag 12 september 2018

Reeks van treinstations in Waddengebied krijgt nieuwe verlichting

Het treinstation in het Friese Mantgum krijgt vanavond (woensdag 12 september) een nieuwe verlichting. Het treinstation is de eerste in een reeks. In de komende jaren zullen steeds meer treinstations nieuwe verlichting krijgen die beter aansluiten bij het Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee (duurzamer en minder strooilicht).

meer lezen
donderdag 26 juli 2018 Monitoringsonderzoek naar zeehonden in de Waddenzee bij Engelschhoek tussen Vliealand en Terschelling

Monitoring zeehonden Waddenzee

Afgelopen jaar zijn er in het kader van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee op twee locaties in de Waddenzee aanvullende verstoringswaarnemingen gedaan bij zeehonden en vogels.

meer lezen
maandag 16 juli 2018 Duisternis in Werelderfgoed Waddenzee FOTO: PRW/Hans Jellema

Gezamenlijk maatregelenpakket voor meer duisternis in Waddengebied

Het Waddengebied zal in de nacht nog donkerder worden. Het maatregelenpakket om te komen tot een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied is namelijk afgerond en in gang gezet. Vooral strooilicht van lantaarnpalen is nog een groot probleem op veel plekken.  Het gaat om een grootschalige aanpak waarbij maar liefst 44 partijen zijn betrokken.

meer lezen
zondag 1 juli 2018 Excurisie, Werelderfgoed, Waddenzee

Dag van Wad 2018 – korte terugblik

Van Den Helder tot Greetsiel in Duitsland, overal langs de Waddenkust werd afgelopen weekend de ‘Dag van het Wad’ gevierd. Omdat Werelderfgoed Waddenzee 9 jaar werd, waren langs de kust, op de eilanden en op de Waddenzee talloze activiteiten georganiseerd.

meer lezen
dinsdag 26 juni 2018 Vrijwilligers hebben via een vaartocht van Doe Eens Wad plastic opgeruimd vanaf 't Wad. FOTO: Nienke Dijkstra/Doe Eens Wad

Verrjaardagskado Wadenzee Jutezakjes om plasticafval op te ruimen

Zaterdag 30 juni 2018 wordt de verjaardag van de Waddenzee Werelderfgoed gevierd. Daarom krijgt de Waddenzee 2000 juten jutzakjes cadeau om plastic in op te ruimen.

meer lezen
vrijdag 8 juni 2018 Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

Buitenlandse deskundigen bezoeken Dark Sky Werelderfgoed

Buitenlandse deskundigen bezoeken Dark Sky Werelderfgoed vanaf 18 juni: leren van elkaar via goede voorbeelden.

meer lezen
vrijdag 11 mei 2018 Campagne Erecode

Campagne Erecode Waddenzee gestart!

Een speciale social mediacampagne attendeert watersporters in het Waddengebied deze zomer op de Erecode voor de Waddenzee. Ondermeer via filmpjes krijgen bezoekers van het Werelderfgoedgebied tekst en uitleg over wat nu wel en niet kan op het Wad.

meer lezen
dinsdag 1 mei 2018

Nieuwsbrief Actieplan Vaarrecreatie groeit snel

De nieuwsbrief van het Actieplan Vaarrecreatie is online. Hier wordt onder meer melding gemaakt van de start van een social-media campagne en de monitoringsafspraken met de Wadwachters van Richel. In een jaar tijd is het aantal abonnees verdrievoudigd!

meer lezen
vrijdag 6 april 2018 Waddenkelder Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. FOTO: Floris Leeuwenberg Bruno Doedens ,Places of Hope , Sense of Place

Places of Hope: Waddenkelder

De tentoonstelling Places of Hope in Leeuwarden is nu geopend. Je kunt de tentoonstelling de komende maanden in de Kanselarij (voormalig Fries Museum)  van donderdag tot zondag gratis bezoeken. Ook de Wadden komen uitgebreid aan bod.

meer lezen
dinsdag 27 februari 2018 Hendrik Elings - het Wad

Start bijeenkomst van 'Landmakers'

Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven. Innovatieve landbouw, één miljoen nieuwe woningen in leefbare wijken en een circulaire economie. Hoe zetten voorlopers uit de praktijk deze transities nu al in gang? En wat is de rol van kunst en cultuur?

meer lezen
vrijdag 16 februari 2018

Beleef de Waddenzee tijdens LWD2018

Vanaf 4 april kun je op twee plekken in Leeuwarden kennismaken met het Wad. Sense of Place organiseert namelijk twee tentoonstellingen in de Culturele hoofdstad van Europa. Het ‘Waterpanorama’ vind je in het Aegongebouw en in de Kanselarij is de tentoonstelling ‘Waddenkelder’.

meer lezen
woensdag 7 februari 2018 Zoutkamp, 6-2-2018. Ondertekening door defensie en werkgroep Dark Sky voor minder licht in het waddengebied. Speciale verlichtingsplan voor Willem Lodewijk van Nassaukazerne. FO TO: Defensie/ Sgt. Jan Dijkstra

Defensie sluit zich aan bij Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

Het Ministerie van Defensie maakt nu onderdeel uit van Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Daarvoor is woensdagavond een speciale verklaring ondertekend op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne bij het Lauwersmeer. Op meerdere plekken in het Waddengebied gaat Defensie aan de slag om de lichtuitstoot te verminderen in het Waddengebied.

meer lezen
vrijdag 26 januari 2018 Terschelling is een populaire plek in Werelderfgoed Waddenzee voor watersport

Extra financiering Monitoringonderzoek Waddenzee 2018

MOCO, het monitoringconsortium dat het meerjarig onderzoek naar vaarrecreatie en natuur in de Waddenzee uitvoert, kan in 2018 voortvarend aan de slag. De onderzoekers krijgen namelijk een extra subsidie van bijna een ton.

meer lezen
dinsdag 12 december 2017 Kotters komen aan bij Paessens Moddergat

Dag van het Wad ook in 2018!

Ook in 2018 zal er een Dag van het Wad worden georganiseerd! Het verjaardagsfeestje van Werelderfgoed Waddenzee valt in 2018 in het weekend van zaterdag 30 juni en zondag 1 juli.

meer lezen
woensdag 15 november 2017 Luchtfoto van RWS luchtinspectie. Te zien is de haven van Terschelling, de Noordvaarder en in de verte nog Engelschhoek.

"Kraak de radarcode voor Vaarrecreatie"

De onderzoekers van de vaarrecreatie in de Waddenzee presenteerden eind oktober hun resultaten over de zomer van 2016 en 2017. En er werd vooruitgeblikt op het seizoen 2018.

meer lezen
dinsdag 12 september 2017 Er is veel meer duisternis door het speciale verlichtingsplan voor de Willem Lodewijk van Nassaukazerne bij het Lauwersmeer. Dit is de situatie met de nieuwe lichtarmatuur. Gemeten vanaf dezelfde plek. Defensie heeft zich aangesloten bij Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied.

Quick scan naar licht en duisternis in Waddengebied

Op tal van plekken in het Waddengebied is nog veel winst te halen om de duisternis te versterken. Dit blijkt uit een onderzoek van ingenieursburo Clafis. Het onderzoeksteam zag vooral veel lichtvervuiling door reclame verlichting en verouderde armaturen. Tegelijkertijd werden er ook veel goede voorbeelden gesignaleerd.

meer lezen
maandag 30 oktober 2017 Vanuit de ruimte zicht op de waddenzee en de lichtvervuiling en de duisternis.

Terugblik op Nacht van de Nacht 2017

Op de laatste zaterdag van oktober werden er op talloze plekken in Nederland activiteiten georganiseerd rondom duisternis. Ook in het Waddengebied was de ‘Nacht van de Nacht’ een belevenis: Wandelingen in de duisternis langs de dijk en op het wad, fakkeltochten, sterren kijken en lezingen. Een terugblik

meer lezen
vrijdag 27 oktober 2017

Presentaties symposium Feel the Night online

Het symposium Feel the Night is weer voorbij. De presentaties en het fotoverslag staan nu online.

meer lezen
donderdag 19 oktober 2017 Duisternis in Werelderfgoed Waddenzee FOTO: PRW/Hans Jellema

Veel belangstelling voor symposium duisternis Waddengebied

Ruim 120 onderzoekers, beleidsmedewerkers en andere belangstellenden  gaan vanmiddag, vanavond en morgenvroeg de koppen bij elkaar steken over Duisternis in het Waddengebied. Dat doen zij op het 19e symposium van de Waddenacademie. Het evenement wordt georganiseerd in Dark Sky Park Lauwersoog.

meer lezen
donderdag 12 oktober 2017 Ondertekening Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

Duisternis in het Noarderleech

Tijdens de Nacht van de Nacht 2017 wordt er een concert en een tocht georganiseerd voor netwerkpartners van de Friese Milieu Federatie, Programma naar een Rijke Waddenzee en andere geïnteresseerden.

meer lezen
maandag 25 september 2017 Razende_Bol_luchtfoto_Waddenzee.nl

Lespakket Razende bol kan uitbreiden door extra financiering

De natuurlessen over de Razende Bol, een zandplaat tussen Texel en Den Helder, kunnen worden opgeschroefd naar 43 scholen in Noord-Holland. Na een lange zoektocht is de financiering voor dit waardevolle project rondgekomen.

meer lezen
maandag 18 september 2017 Zeehonden rusten uit in het Waddengebied_FOTO_Marco Hillenaar

Kamp beantwoordt vragen over gebiedssluiting zeehonden

Minister Kamp van Economische Zaken heeft antwoord gegeven op Kamervragen van de leden Aukje de Vries en Helma Lodders (VVD) over het voorstel omtrent gedeeltelijke gebiedssluitingen in de Waddenzee.

meer lezen
maandag 28 augustus 2017 Het zeearendbord aan de rand van het Darkskypark Lauwersmeer.

Symposium Feel the Night

Het Programma naar een Rijke Waddenzee, Stichting Feel the Night, Night Light en de Waddenacademie organiseren op 19 en 20 oktober het 19e symposium van de Waddenacademie over het belang van stilte en duisternis in het waddengebied.

meer lezen
maandag 21 augustus 2017 Wadvogeltelling in Werelderfgoed Waddenzee vanaf de Waddenunit

Wadvogeltelling: verstoring valt mee

Tijdens een extra wadvogeltelling op zaterdag 12 augustus is gebleken dat het met verstoring van vogels door menselijk toedoen meevalt. Toch bestaat de indruk dat dit gedeeltelijk komt doordat vogels bepaalde gebieden vermijden.

meer lezen
donderdag 27 juli 2017 zeehond, Blauwe Balg, Waddenzee

Vaarroute Waardgronden Terschelling is open

De zomervaarroute de “Waardgronden Terschelling” (tussen de eilanden Ameland en Terschelling) is geopend. De route is speciaal bedoeld voor de recreatievaart op de Waddenzee en gaat ten zuiden langs de Blauwe Balg, dwars door gesloten gebied. De maatregel vindt plaats in het kader van ‘Ik pas op het Wad’.

meer lezen
dinsdag 25 juli 2017

Werkcongres Sense of Place in oktober

In 2018 start Sense of Place. Tijdens dit jaar is het één van de dragende principes onder het Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 programma. Medio oktober wordt er een speciaal werkcongres georganiseerd in Lauwersoog.

meer lezen
vrijdag 21 juli 2017 boei, Vamos, ochtend, Rawad. werelderfgoed Waddenzee

Vaarrecreanten houden zich goed aan de regels op het Wad

Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied. Zo houden schippers zich tamelijk goed aan de maximum−snelheid. En de gesloten gebieden worden over het algemeen goed gerespecteerd.

meer lezen
donderdag 13 juli 2017 FOTO: Hans Jellema

Duisternis Waddengebied prominent in Kust & Zeegids

De Kust & Zeegids verschijnt elk jaar in een oplage van 200.000 stuks langs de gehele Nederlandse kust. PRW heeft dit jaar ook een bijdrage geleverd met speciale weetjes over het Wad en een pagina over het belang van duisternis in het Waddengebied.

meer lezen
woensdag 12 juli 2017 Noordpolderzijl langs Werelderfgoed Waddenzee

De Waddendijk als belvedère: belevingskaart Waddenkust

Het gebied rondom de Waddendijken aan de vastelandskust van Noord-Holland, Friesland en Groningen, is voor veel Nederlandse toeristen nog een onbekende plek. Een speciale interactieve kaart wijst toeristen nu op al het moois dat er in deze regio is te beleven.

meer lezen
dinsdag 4 juli 2017 Zkaart Vaarrecreatie Erecode Waddenzee

Erecode in jachthavens Waddenzee

Waar zijn nu de vogels, welke gebieden zijn gesloten in de Waddenzee en op welke plaatsen kom je zeehonden tegen? Bij de jachthavens aan de Waddenzee ligt dit jaar voor het eerst een overzichtskaart met antwoord op dit soort vragen. Daarnaast geeft de uitvouwbare Z-kaart volop informatie over de Erecode.

meer lezen
maandag 26 juni 2017 Wadlopers in Werelderfgoed Waddenzee. Dag van het Wad

Geslaagde editie van Dag van het Wad

Vandaag, maandag 26 juni 2017, is het precies 8 jaar geleden dat UNESCO de Waddenzee benoemde tot Werelderfgoedgebied. Dat is dit weekend gevierd met een speciaal feestprogramma. Van Den Helder tot aan Delfzijl werden er tijdens de “Dag van het Wad” leuke activiteiten georganiseerd langs en op het Wad.

meer lezen
dinsdag 13 juni 2017 Waddenstrand

Scandinaviërs belangrijke doelgroep voor duurzaam Waddentoerisme

Scandinaviërs, en dan met name de 50-plussers kunnen een belangrijke doelgroep zijn voor duurzaam toerisme in het Waddengebied. Toch wordt deze groep nu maar mondjesmaat bereikt en dat is een gemiste kans. Via een aantal communicatiemiddelen kan deze groep echter snel bereikt worden.

meer lezen
maandag 12 juni 2017 Dag van het Wad kaarten

Dag van het Wad: het aftellen is begonnen

De voorbereidingen  zijn volop in gang. Nog een aantal weken en dan is het zover, een heel weekend lang vieren we dan dat de Waddenzee Werelderfgoed alweer 8 jaar bestaat. Het activiteitenprogramma heeft de afgelopen weken steeds meer vorm gekregen en beloofd veel goeds voor het weekend van 23, 24 én 25 juni.

meer lezen
maandag 12 juni 2017 Wadlopers in Werelderfgoed Waddenzee. Dag van het Wad

Dag van het Wad: Verjaardagsfeestje Waddenzee Werelderfgoed

In het weekend van 24 en 25 juni viert de Waddenzee haar Werelderfgoedstatus. Van Den Helder tot aan Delfzijl worden er tijdens deze “Dag van het Wad” tal van activiteiten georganiseerd langs en op het Wad. Veel activiteiten zijn gratis of tegen gereduceerd tarief. Zo kan iedereen op een laagdrempelige manier het Waddengebied beleven.

meer lezen
vrijdag 9 juni 2017

Nieuwe editie AltijdWadPad

De nieuwste editie van het jeugdboek AltijdWadPad speelt zich af in het Bildt, in Friesland. De tweeling Thom en Femke beleven vanuit Paessens-Moddergat een paar mooie avonturen langs de Waddenkust. Veel van de locaties in het boek spelen ook een belangrijke rol tijdens Dag van het Wad in het weekend van 23, 24 en 25 juni.

meer lezen
dinsdag 6 juni 2017

‘Dei fan de Fiskerij’ haalt WL22 en L08 dicht bij de dijk van Moddergat

Op zaterdag 24 en zondag 25 juni staat het Garnalenfabriekje in Moddergat centraal tijdens ‘Dei fan de Fiskerij’ en de ‘Dag van het Wad’. Programma ‘de Garnalefabryk’ organiseert deze dag samen met vissers en dorpsbewoners. De historie en de hedendaagse visserscultuur van Noordoost-Friesland zijn de rode draad door het programma.

meer lezen
woensdag 31 mei 2017 Zonsondergang waddengebied

Waddenfonds stelt geld beschikbaar voor Nacht aan het Wad en Sense of Place

Het Waddenfonds keert drie miljoen euro uit aan duurzame projecten in het Waddengebied. Er werden twintig aanvragen ingestuurd, waarvan er nu acht subsidie krijgen. PRW is bij twee van deze projecten betrokken.

meer lezen
maandag 29 mei 2017 Lichtvervuiling

Meer licht op duisternis: Factsheets Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

Hoe kunnen we meer duisternis bereiken in het Waddengebied? Welke effecten heeft licht op mens en natuur? Hoe kan je anders omgaan met het gebruik van licht, rekening houdend met economische bedrijvigheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden?

meer lezen
dinsdag 16 mei 2017 Marcel van Kammer - Slapen op de dijk

Beleef een heel weekend lang de Dag van het Wad

Op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni organiseren we voor de tweede keer de Dag van het Wad. Tijdens dit weekend vieren we dat de Waddenzee sinds 2009 Werelderfgoed is. Uniek in de wereld. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft samen met ondernemers en natuurorganisaties gewerkt aan een speciaal feestprogramma om deze dag te vieren.

meer lezen
dinsdag 16 mei 2017 Staande Golf

Staande golf in de Waddenzee?

Kayakker Albert Jan Zijlstra uit Harlingen gaat onderzoeken of het mogelijk is om bij de Vismigratierivier door de Afsluitdijk een staande golf aan te leggen. Een golf waarop Kayakkers en surfers kunnen surfen op de getijstroom.

meer lezen
dinsdag 9 mei 2017 De Waddenunit plaatst een bord. FOTO: Bert Meerstra/Waddenunit

Meer rust voor vogels en zeehonden op ‘t Wad

Nu de broedtijd voor vogels en het geboorteseizoen voor zeehonden op het Wad langzaam aan begint, wordt de toegankelijkheid van bepaalde gebieden in de Waddenzee tijdelijk beperkt. Zo kunnen zeehonden en vogels ongestoord hun jongen grootbrengen. Daarna worden de gebieden weer vrijgegeven.

meer lezen
maandag 8 mei 2017 Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee. Nebula FOTO: Pixabay.

Uitvoeringsprogramma Dark Sky Waddengebied

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en stichting Feel The Night hebben een eerste versie afgerond van het uitvoeringsprogramma voor Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Het gaat om een levend document dat steeds meer aanvullingen krijgt.

meer lezen
donderdag 6 april 2017 Melkweg vanaf de Waddeneilanden. FOTO: Hans Jellema

Sterren kijken in een starbarn aan het Wad

De echte duisternis ervaren, sterren kijken in een starbarn en de activiteiten van nachtdieren en planten observeren. Naar het zich laat aanzien, kan dat volgend jaar in Zwarte Haan. Het was de plek waar architecte Nynke-Rixt Jukema opgroeide en haar inspireerde tot het ontwikkelen van een initiatief waarin die beleving centraal staat.

meer lezen
donderdag 6 april 2017 Tonnenloods Terschelling

Inspirerende ideeën voor nieuwe toekomst Tonnenloods op Terschelling

Woensdagavond 5 april presenteerden Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente Terschelling een denkrichting met visualisaties voor een mogelijke toekomstige invulling van de Tonnenloods in West-Terschelling. Er was volop enthousiasme over de gepresenteerde schetsen voor een ‘beleefcentrum’ met meerdere voorzieningen.

meer lezen
dinsdag 21 maart 2017 Duisternis in Werelderfgoed Waddenzee FOTO: PRW/Hans Jellema

Philips Lighting voorziet Ameland van duurzame connected straatverlichting

Philips Lighting gaat in opdracht van de gemeente Ameland alle openbare verlichting op het eiland vervangen door op afstand bedienbare connected en duurzame LED-straatverlichting. Buiten de bebouwde kom en bij de strandopgangen wordt Philips ClearSky LED-verlichting gebruikt die groen-blauw licht geeft waardoor hinder voor wad- weide- en trekvogels afneemt. De innovatieve LED-verlichting realiseert een energiebesparing van 70% en beperkt de lichtvervuiling aanzienlijk.

meer lezen
maandag 20 maart 2017 De eitjes van de Vlokkige zeenaaktslak in Werelderfgoed Waddenzee. FOTO: Nico Laros/Waddenunit

Vlokkige zeenaaktslak zet eitjes af

Op de Waddenzee zijn de eerste tekenen van het voorjaar weer duidelijk waar te nemen. Maar dan moet je wel goed opletten. Niet alleen vogels leggen eieren; de Vlokkige zeenaaktslak is nu al volop bezig!

meer lezen
maandag 20 maart 2017 Werkbezoek_Denemarken_Werelderfgoed_Waddenzee_Herman Verheij

Deense Nationalpark Vadehavet op werkbezoek

Afgelopen weekend waren twintig vertegenwoordigers van het Deense Nationalpark Vadehavet ( Deens voor Waddenzee) op werkbezoek in Nederland. Op de eerste dag werd de Nederlandse situatie besproken. De tweede dag was er een excursie naar Schiermonnikoog.

meer lezen
maandag 6 maart 2017 Jachthaven Terschelling. Poort Werelderfgoed Waddenzee.

Werelderfgoedstatus beter zichtbaar in Waddenhavens

De bestuursleden van de Jachthavens op de Waddeneilanden kwamen afgelopen weekeinde bijeen op Schiermonnikoog. Daarbij krijgen ze een aantal pr-middelen om de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee ook beter zichtbaar te maken.

meer lezen
donderdag 2 februari 2017 Jan Beekman aan het roer

Beekman nieuwe programmamanager Vaarrecreatie Waddenzee

Jan Beekman is de nieuwe programmamanager voor het Actieplan Vaarrecreatie. Hij volgt daarmee Kim Uittenbosch op.

meer lezen
maandag 30 januari 2017 Garnalefabryk opkomst Zilte teelt

Garnalefabryk Moddergat gaat gonzen

Gelegen aan de rand van Werelderfgoed Waddenzee gaat de historisch oude Garnalefabryk bij Paesens-Moddergat een pleisterplaats zijn voor culturele, informatieve en inspirerende ontmoetingen. Daarvoor is er nu een nieuw programmaplan opgesteld.

meer lezen
maandag 16 januari 2017 Melkweg vanaf de Waddeneilanden. FOTO: Hans Jellema

Aan de slag met eerste schetsontwerp Starbarn Waddengebied

Komen er straks overal in het Waddengebied speciale sterrenobservatoria? Een eerste proefproject start nu in het Friese gehucht Zwarte Haan. Drie jonge ontwerpers gaan aan de slag met een schetsontwerp voor de eerste starbarn in het Waddengebied.

meer lezen
donderdag 24 november 2016 Melkweg vanaf de Waddeneilanden. FOTO: Hans Jellema

Vervolgstappen Dark Sky Waddengebied

Het Programma naar een Rijke Waddenzee kijkt tevreden terug op de intentieverklaring voor een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied, tijdens de Nacht van de Nacht. Inmiddels wordt er al weer hard gewerkt aan de vervolgstappen.

meer lezen
woensdag 23 november 2016 Samen zeilen op de Waddenzee

Kan vaarrecreatie meer ruimte krijgen op de Waddenzee?

Kan er op meer plekken in de Waddenzee worden gevaren dan nu het geval is? Of wordt de natuur dan te veel verstoord? Daarover spraken verschillende partijen onlangs in Leeuwarden.

 

meer lezen
maandag 21 november 2016 Lopen op de bodem van de zee. Dat kan in Werelderfgoed Waddenzee.

Nieuw boek over Wadlopen

Twee ervaren wadloopgidsen, Eveline Poll en Henk Postma, hebben een informatief boek gemaakt over wadlopen. ‘Het wad te voet’ is een ode aan het wadlopen en geeft een beeld van alles wat een wadloper tegen kan komen tijdens zijn oversteek op het wad.

meer lezen
zaterdag 19 november 2016 Foto van de werkzaamheden in Kroonpolder. FOTO: Boswachter Anke Bruin-Kommerij/Staatsbosbeheer

Meer rust voor vogels én ruimte voor mensen in de Kroon’s Polders

In het kader van het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen van Vogelbescherming Nederland in samenwerking met Staatsbosbeheer zijn de Kroon’s Polders op Vlieland beter beleefbaar voor publiek gemaakt.

meer lezen
dinsdag 1 november 2016 dwdd_verkiezing_wadddengebied

Waddengebied verkozen tot Mooiste Natuurgebied van Nederland

Het Nederlandse Waddengebied heeft de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied van Nederland gewonnen. Het natuurgebied kreeg de meeste stemmen van het publiek en eindigde voor de nummers twee en drie: de Veluwe en Hollands Duin.

meer lezen
maandag 31 oktober 2016 BBbootjeEemsVerheij

Ruim 80.000 stemmen voor Mooiste Natuurgebied

Niet vergeten: tot vanmiddag 13.00 uur kun je nog stemmen op jouw ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Vanavond maakt staatssecretaris Van Dam bij De Wereld Draait Door (DWDD) bekend welke drie gebieden de meeste stemmen hebben gekregen van het publiek.

meer lezen
zondag 30 oktober 2016 Ondertekening Intentieverklaring Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Meindert van Dijk/Milieufoto.nl

Feestelijke ondertekening intentieverklaring Dark Sky

De intentie-overeenkomst voor een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied is afgelopen weekend op een feestelijk manier ondertekend. Met cultuur, inspirerende verhalen en muziek.

meer lezen
donderdag 27 oktober 2016 Duisternis in Werelderfgoed Waddenzee FOTO: PRW/Hans Jellema

Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

Duisternis moet een kernkwaliteit blijven van het Waddengebied en duisternis moet een unieke belevenis worden van Werelderfgoed Waddenzee. Daarom ondertekenen zaterdagavond tijdens de Nacht van de Nacht, meer dan veertig partijen een intentieverklaring om Duisternis te behouden en waar mogelijk uit te bouwen.

meer lezen
maandag 17 oktober 2016 Zeehonden in Werelderfgoed Waddenzee. FOTO: Herman Verheij

Verkiezing mooiste natuurgebied

Van 10 oktober tot en met 31 oktober kun je een stem uitbrengen op het Mooiste Natuurgebied van Nederland. Bezoek de verkiezingssite www.mooistenatuurgebied.nl en stem op het Waddengebied!

meer lezen
maandag 10 oktober 2016 Het zeearendbord aan de rand van het Darkskypark Lauwersmeer.

Nationaal Park Lauwersmeer nu officieel Dark Sky Park

Het Nationaal Park Lauwersmeer is door de International Dark Sky Association (IDA) officieel uitgeroepen tot Dark Sky Park. Een Dark Sky Park is een gebied waar het donker is, waar de duisternis behouden blijft en waar bezoekers ’s nachts welkom zijn om die duisternis te beleven en de sterrenhemel te zien. De benoeming voor het Lauwersmeer is bijzonder, omdat Nederland een van de landen is met de meeste lichtvervuiling ter wereld.

meer lezen
dinsdag 4 oktober 2016 Wadlopers in Werelderfgoed Waddenzee

Kremer pleit voor één Waddenpromotie

Waddenboegbeeld Gerard Kremer sprak in Marrum voor 120 ondernemers over de kansen voor waddenkusttoerisme. Kremer gaf aan dat er momenteel 51 instanties bezig zijn om het Werelderfgoed te promoten. Daarom pleit Kremer voor één overkoepelend orgaan dat zich met de promotie van het gehele Waddengebied bezig gaat houden.

meer lezen
woensdag 28 september 2016 Duisternis in Werelderfgoed Waddenzee FOTO: PRW/Hans Jellema

Werelderfgoed Waddenzee en de nacht centraal tijdens bijeenkomst op 3 oktober | Noordoost Friesland

Op maandagavond 3 oktober organiseert Stichting Regiomarketing Toerisme in samenwerking met Waddengoud en de SeedyksterToer een netwerkbijeenkomst in Marrum met als hoofdthema’s Werelderfgoed Waddenzee en nachtbeleving.

meer lezen
dinsdag 13 september 2016 Toeristen op het Wad krijgen tekst en uitleg van een Werelderfgoedgids van de Waddenvereniging

De Waddenzee in het zonnetje tijdens Werelderfgoedweekend

Afgelopen weekend was het tijdens Open Monumentendag ook Werelderfgoedweekend. Met verschillende activiteiten was er veel aandacht voor de Waddenzee. Het motto van het Werelderfgoedweekend luidde dit jaar “Ons Werelderfgoed is wereldberoemd, binnenkort ook in Nederland!”

meer lezen
dinsdag 6 september 2016 Souvenir over Werelderfgoed Waddenzee

Nieuwe souvenirs over Werelderfgoed Waddenzee

Zestig studenten hebben ontwerpen gemaakt voor speciale souvenirs over alle Werelderfgoederen in Nederland. Voor de Waddenzee is ondermeer een speciale oorschelp ontwikkeld.

meer lezen
woensdag 3 augustus 2016 Pannenland, Oeroal, Terschelling, Waddenzee, Werelderfgoed

Waddeneilanden vooral in trek bij bezoekers uit eigen land

Ruim 80 procent van de bijna 1,3 miljoen toeristen op de Waddeneilanden komt uit eigen land. Daarmee zijn de Waddeneilanden de best bezochte vakantiebestemming voor Nederlanders, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek deze week.

meer lezen
maandag 4 juli 2016 Poster voor Dag van het Wad in Werelderfgoed Waddenzee

Weer een nieuwe Dag van het Wad in 2017?

Het Programma naar een Rijke Waddenzee kijkt of het in 2017 weer een nieuwe Dag van het Wad kan organiseren in samenwerking met ondernemers, overheden en natuurbeschermers.

meer lezen
woensdag 27 juli 2016 Boten Terschelling Springtij 2015 Fjodor C. Buis

Nieuwe vaarroute Blauwe Balg geopend

De nieuwe vaarroute de Waardgronden tussen de eilanden Ameland en Terschelling is geopend. De route is speciaal voor de recreatievaart en gaat ten zuiden langs de Blauwe Balg. De maatregel vindt plaats in het kader van ‘Ik pas op het Wad’.

meer lezen
donderdag 21 juli 2016 Foto, Texel, Werelderfgoed Waddenzeee, Pieter de Vries, tentoonstelling

Waddenzee-fototentoonstelling in Straatsburg

Permanent Vertegenwoordiger Onno Elderenbosch heeft in het gebouw van De Raad van Europa in Straatsburg een fototentoonstelling geopend over de Waddenzee. De foto’s zijn van de bekende Texelse fotograaf Pieter de Vries.

meer lezen
dinsdag 19 juli 2016

Bezoekerscentra Waddenzee benieuwd naar intensievere samenwerking

De eerste bijeenkomst van de verschillende bezoekerscentra in het Waddengebied zorgde voor positieve reacties. De ontmoeting werkte inspirerend en er werden gezamenlijke kansen gezien.

meer lezen
vrijdag 15 juli 2016 Droogvallen in Werelderfgoed Waddenzee

Waddennatuur op de (ansicht)kaart

Met de start van de zomervakantie gaan de programma’s ‘Naar een Rijke Waddenzee’ en ‘Ik pas op het Wad’, setjes ansichtkaarten verspreiden onder vaarrecreanten. Daarmee roepen ze schippers op om bij het varen en droogvallen de ‘Erecode voor Wadliefhebbers’ te respecteren.

meer lezen
dinsdag 12 juli 2016 Droogvallers op op Richel. Een wadplaat in Werelderfgoed Waddenzee

Opletten bij nieuw mosselbankje Richel

Er is een nieuw mosselbankje ontstaan van ongeveer 1 hectare groot aan de zuidzijde van Richel, een wadplaat in de Waddenzee. De Waddenunit vraagt Wadvaarders om hier niet droog tevallen. Maar breng gerust een bezoekje aan de zijkant er van.

meer lezen
donderdag 7 juli 2016 Jan van Gent, Plastic, dood dier, Werelderfgoed Waddenzee, Waddenunit

Richtlijn voor plastic opruimen in Waddenzee

Wat moet je nu wel en niet opruimen in het Waddengebied? Die vraag wordt steeds actueler nu meer en meer mensen zich realiseren wat de schadelijke gevolgen zijn van zwerfafval in Werelderfgoed Waddenzee. Stichting Doe Eens Wad heeft daarom in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee een richtlijn opgeschreven wat je moet doen met rondslingerend afval.

meer lezen
dinsdag 5 juli 2016

Hoofdrol voor Wadden en Doutzen Kroes in nieuwe Rivella campagne

Rivella is een nieuwe campagne gestart waarin de natuurlijke schoonheid van de Wadden centraal staat. Samen met Doutzen Kroes zet Rivella zich in om te laten zien hoe mooi dit stukje Nederland is. En proberen ze ervoor te zorgen dat die schoonheid bewaard blijft door op te roepen om plastic troep op te ruimen.

meer lezen
maandag 4 juli 2016 Toeristen varen vanuit Harlingen Werelderfgoed Waddenzee binnen.

Verschillende beelden over Duurzaam Toerisme

Ondernemers, natuurorganisaties en overheden hebben een verschillend beeld bij het begrip duurzaam toerisme. Daardoor bestaan er onduidelijkheden tussen de verschillende groepen, omdat ze verschillende associaties hebben bij het begrip “duurzaam toerisme.”

meer lezen
donderdag 30 juni 2016 Gerard Krmer boegbeeld Werelderfgoed Waddenzee

Gerard Kremer aangesteld als boegbeeld voor Toerisme Werelderfgoed Waddenzee

Gerard Kremer gaat vanaf 1 juli aan de slag als boegbeeld voor toerisme Werelderfgoed Waddenzee. Zijn belangrijkste opdracht is om er voor te zorgen dat er meer toeristische kansen worden gegrepen die de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee met zich meebrengt.

meer lezen
zondag 26 juni 2016

Dag van het Wad zeer geslaagd!

Vandaag, zondag 26 juni, genoten honderden mensen van de ‘Dag van het Wad’. Toeristen en bewoners hebben door tal van verschillende activiteiten het Werelderfgoed Waddenzee gevoeld, geproefd en beleefd.

meer lezen
donderdag 23 juni 2016 Poster voor Dag van het Wad in Werelderfgoed Waddenzee

Beleef de Waddenzee-krant is uit!

Voor de ‘Dag van het Wad’ heeft PRW gewerkt aan een speciale Waddenbijlage. Inmiddels is de krant gedrukt en klaar om bij de krant gestoken te worden!

meer lezen
maandag 20 juni 2016 Samen zeilen op de Waddenzee

Werelderfgoed Waddenzee is hot: proef, voel en beleef de ‘Dag van het Wad’ op 26 juni.

Zeven jaar geleden werd de Waddenzee uitgeroepen tot Werelderfgoed. Op zondag 26 juni wordt dit heugelijke feit voor de allereerste keer gevierd! Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft samen met ondernemers en natuurorganisaties gewerkt aan het tot stand brengen van deze bijzondere ‘Dag van het Wad’.

meer lezen
woensdag 19 december 2012 Spaghette Vongole. Pasta met kokkels uit de Waddenzee

Pasta met kokkels

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wenst alle lezers een prettige Kerst toe en een gelukkig Nieuwjaar. Speciaal voor de feestdagen willen we u een paar suggesties meegeven van gerechten die uit het Waddengebied komen: Pasta met kokkels.

meer lezen
dinsdag 14 juni 2016

PRW werkt aan Waddenspecial

Op 26 juni 2016 is de Waddenzee alweer zeven jaar Werelderfgoed. Genoeg reden om dit gebied eens in het zonnetje te zetten en de ‘Dag van het Wad’ te vieren. Tijdens de ‘Dag van het Wad’ zullen er in en rondom de Waddenzee diverse activiteiten georganiseerd worden.

meer lezen
vrijdag 27 mei 2016 Waddex-3

Waddenlab moet circulaire economie Waddengebied aanjagen

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en hogeschool Van Hall Larenstein gaan gezamenlijk aan de slag met een Living Lab Werelderfgoed Waddenzee; het zogenaamde WaddenLab. De intentieverklaring is vrijdag 27 mei ondertekend in Velp. Dit gebeurde tijdens het seminar “Circulaire Economie in de Delta” ter gelegenheid van de inauguratie van prof.dr.Toine Smits tot leading lector Delta Areas and Resources bij Van Hall Larenstein.

meer lezen
donderdag 19 mei 2016

Big data-onderzoek voor versterking Waddennatuur

Drie jaar lang gaan overheden, natuurorganisaties en watersportorganisaties, samenwerkend binnen het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee, onderzoek doen naar de interactie tussen natuur en vaarrecreatie in de Waddenzee. Dankzij een grootschalig en integraal onderzoek wordt een enorme hoeveelheid data toegankelijk. Doel van het onderzoek is de kwaliteit van de Wadden als natuur- en recreatiegebied te versterken.

meer lezen
dinsdag 3 mei 2016

Duisternis als unieke natuurbeleving Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) gaat samen met Stichting Feel the Night een verkenning uitvoeren voor een Dark Sky Park Waddengebied om duisternis als kwaliteit van dit Werelderfgoedgebied te vergroten.

meer lezen
dinsdag 3 mei 2016

Waddenzee Werelderfgoed nu ook zichtbaar vanaf de snelweg

Werelderfgoed Waddenzee onopgemerkt voorbij rijden op de snelweg? Dat zit er niet meer in. Op de A7, A31 en de N9 staan sinds vandaag borden die toeristen wijzen op het unieke natuurschoon achter de dijken.

meer lezen
vrijdag 18 maart 2016

Themabijeenkomst Monitoring Actieplan Vaarrecreatie

Bijna 30 belanghebbenden  van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (AVW) kwamen onlangs  in Harlingen bij elkaar voor een themabijeenkomst  over Monitoring. Tijdens de bijeenkomst werd verteld over de opzet van het monitoringsprogramma, de eerste resultaten van de pilot en de samenwerking binnen het programma.

meer lezen