Programma naar een rijke Waddenzee

Alle nieuwsberichten

Meld je aan voor de nieuwsbrief

vrijdag 21 september 2018 Wadplaten in de Waddenzee. Vanuit de lucht. Zullen deze in de toekomst verdwijnen?

Integrale studie naar zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee verschenen

Kunnen de wadplaten in de Waddenzee verdrinken? Dat is de hoofdvraag van een studie naar bodemdaling, klimaat en sediment in het Waddengebied. Verschillende experts van verschillende vakgebieden komen tot de conclusie dat vanaf 2100 wadplaten zullen gaan verdwijnen. De mate waarin hangt af van het toekomstscenario.

meer lezen
dinsdag 22 mei 2018 Begin van een kwelder langs de Waddenzee

Korte film ‘Zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee’

Tijdens het nationaal congres ‘Waddenzee Wereldklasse’ op 17 mei in Leeuwarden ging de korte film ‘Over zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee’ in première. In de film wordt het wetenschappelijk rapport hierover in negen minuten op een toegankelijke wijze samengevat.

meer lezen
vrijdag 23 februari 2018 Sediment in de Waddenzee FOTO: Herman Verheij

"Waddensysteem uit balans door menselijk toedoen"

Vanuit de sedimenthuishouding bekeken, is de Waddenzee niet meer een natuurlijk systeem. Dat stelde professor Zheng Bing Wang tijdens de onlangs gehouden workshop ‘Morfologie Waddenzee’ in het Post Plaza in Leeuwarden. Het systeem is uit balans door menselijk toedoen.

meer lezen
dinsdag 28 maart 2017 Gerrit-Bart Volgers - Terschelling Windwerk

Windwerk: een nieuwe manier van strandontwikkeling?

Onderzoekers en studenten van de Universiteit Wageningen zijn in 2016 gestart met het in kaart brengen van het effect van het inplanten van helmgras op het strand van Terschelling. Het project is bekend als Windwerk. De eerste resultaten zijn nu bekend.

meer lezen
dinsdag 21 februari 2017 Maarten de Jong - de Weduweroos

Rapport 'Verkenning naar rijke onderwaterbestortingen'

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) onderzocht in hoeverre de steenachtige materialen, die onder water worden toegepast voor kustveiligheid en vaargeulmanagement, ook kansen bieden voor natuur.

meer lezen
maandag 14 november 2016 Luchtfoto van WindWerk op Terschelling FOTO: Gerrit Bart Volgers

WindWerk op Terschelling mag langer blijven staan

Het project WindWerk mag langer blijven staan, in elk geval tot einde van dit jaar.WindWerk bevindt zich op het strand van Terschelling en bestaat uit geometrische vormen van helmgras en strobalen.

meer lezen
maandag 12 september 2016

Buitengewone biologie van buitendelta ’s Waddenzee

Over de buitendelta’s van de Waddenzee is morfologisch veel bekend, maar ecologisch veel minder. IMARES heeft daarom in opdracht van het Ministerie van EZ een quickscan gedaan om  door middel van literatuurstudie een overzicht te geven van het functioneren van de buitendelta’s. De nadruk ligt hier bij op het biologische systeem en de relatie tot plannen voor zandsuppleties.

meer lezen
woensdag 29 juni 2016 Lijnenspel Kwelder Terschelling in Waddenzee

Veel ideen en vragen voor kwelderherstel Terschelling

Graag houtenpalen van Terschelling, de naam ‘Mondriaankwelder’ ligt gevoelig en komt er nu wel of niet een uitkijktoren? Het is zomaar een greep uit de op- en aanmerkingen van de klankbordgroep Kwelderherstel Terschelling. De klankbordgroep denkt mee over de ontwikkeling van de kwelder aan de zuidzijde van Terschelling, tussen Striep en de Ans.

meer lezen
vrijdag 27 mei 2016 Jeroen Gosse Kracht van Beeld 232 - het slijk der aarde

Waddenlab moet circulaire economie Waddengebied aanjagen

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en hogeschool Van Hall Larenstein gaan gezamenlijk aan de slag met een Living Lab Werelderfgoed Waddenzee; het zogenaamde WaddenLab. De intentieverklaring is vrijdag 27 mei ondertekend in Velp. Dit gebeurde tijdens het seminar “Circulaire Economie in de Delta” ter gelegenheid van de inauguratie van prof.dr.Toine Smits tot leading lector Delta Areas and Resources bij Van Hall Larenstein.

meer lezen
dinsdag 3 mei 2016

Grote behoefte aan lange-termijn-verkenning morfologie Waddenzee

Maar liefst 40 deelnemers deden donderdag 24 maart mee aan de workshop Morfologie, die plaats vond in De Fabriek in Leeuwarden.

meer lezen
vrijdag 29 januari 2016

Rick Timmerman nieuwe strategietrekker PRW

Rick Timmerman is vanaf eind 2015 de trekker van de Strategie ‘Sedimenthuishouding in relatie tot veiligheid en biodiversiteit’. Hij volgt daarmee Floris van Bentum op in het kernteam van het Programma naar een Rijke Waddenzee.

meer lezen
dinsdag 12 januari 2016 Kwelder Terschelling Waddenzee. Taart aansnijden

Eensgezind aan de slag met nieuwe kweldernatuur Terschelling

TERSCHELLING – De realisatie van open kwelders aan de zuidkant van Terschelling is weer een stap dichterbij gekomen. Niet voor landaanwinning, maar voor nieuwe natuur en een nieuw landschap, met een bijzondere vorm, geïnspireerd op werk van de schilder Piet Mondriaan. Zeven betrokken partijen hebben de plannen vandaag gepresenteerd in Midsland op Terschelling.

meer lezen