Programma naar een rijke Waddenzee

Alle nieuwsberichten

Meld je aan voor de nieuwsbrief

dinsdag 15 januari 2019 Lauwerszee werd Lauwersmeer 50 jaar geleden

Save the Date: Symposium 50 jaar Lauwersmeer

Op 23 mei 2019 is het precies 50 jaar geleden dat de Lauwerszee, in aanwezigheid van Koningin Juliana, is afgesloten. De Lauwerszee werd Lauwersmeer, zout werd zoet. De visserij verplaatste zich gedeeltelijk naar Lauwersoog en de Lauwerszee veranderde in een 6000 hectare groot zoetwater natuurgebied.

meer lezen
vrijdag 16 november 2018 Luchtfoto van gemaal Vijfhuizen, De Heining. Het gemaal is niet alleen voor waterafvoer maar realiseert ook natuurwinst voor de omgeving.

Gemaal Vijfhuizen omgedoopt tot De Heining

De Heining, dat is de naam van het nieuwe gemaal in de zeedijk bij Marrum. Op donderdagavond 15 november onthulden bewoners uit de streek op bijzondere wijze deze naam tijdens de officiële opening. In een sprookjesachtige setting liepen mensen richting het zeegemaal. Daar eenmaal aangekomen kwam het nieuwe gemaal ‘tot leven’. En zo werd de nieuwe blikvanger gedoopt. Daarmee is het gemaal én het project officieel opgeleverd.

meer lezen
donderdag 20 september 2018

Opslag zoetwater in bodem bij Lauwersmeergebied kansrijk voor klimaatadaptieve landbouw

Het opslaan van zoetwater in de grond kan grote voordelen bieden voor de landbouw in het Lauwersmeergebied en het hele noordelijke kleigebied. Boeren in gebied aan de rand van de Waddenzee worden dan minder kwetsbaar voor klimaatverandering en bodemdaling.

meer lezen
woensdag 11 juli 2018 Hoe maakje dijken weer vispasseerbaar. Wat zijn de uitdagingen qua veiligeheid en beleefbaarheid. PRW en POV-Waddenzeedijken gingen op veldbezoek

Excursie bij project Vijfhuizen

Op dinsdag 10 juli gingen de klankbordgroep van de POV-W en het programmateam van Programma naar een Rijke Waddenzee samen op excursie naar gemaal Vijfhuizen.

meer lezen
vrijdag 29 juni 2018

Start pilot natuurvriendelijke oevers Waddenkust

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en Agrarische Collectief Waadrâne hebben de aftrap gegeven voor de pilot brakke natuurvriendelijke oevers. Vijf boeren starten dit jaar met het aanleggen van zo’n  natuurvriendelijke oever langs de waterkant.

 

meer lezen
maandag 4 september 2017 Brede Groene Dijk_Eems Dollard Waddenzee

Flinke subsidie voor Brede Groene Dijk

Waterschap Hunze en Aa’s kan door met de Brede Groene Dijk aan de Groningse Waddenzeekust. Op 1 september ontving dagelijks bestuurder Hilbrand Sinnema de subsidie ter waarde van € 8,7 miljoen.

meer lezen
donderdag 3 augustus 2017 BBbootjeEemsVerheij

Rijkswaterstaat financiert kwelderherstel Terschelling

Rijkswaterstaat heeft het realisatiebesluit genomen om het project kwelderherstel Terschelling te financieren. De Strieperkwelder en de Keag aan de zuidkant van Terschelling leiden onder erosie waardoor ze verdwijnen. Met de toekenning van de financiering van 800.000 euro start de voorbereiding van het kwelderherstel.

meer lezen
donderdag 30 maart 2017 Waddenzee - Wilco de Bruijne

Bijeenkomst vispasseerbaarheid

Op woensdag 29 maart organiseerde het Programma naar een Rijke Waddenzee een bijeenkomst over de vispasseerbaarheid van zoet-zout overgangen langs de Nederlandse Waddenkust. Dit werd georganiseerd in samenwerking met de Waddenacademie en de Hogeschool Van Hall Larenstein.

meer lezen
woensdag 11 januari 2017 Wadlopers op het Wad. FOTO: Wilco de Bruijne

Blauwdruk voor monitoring zoet-zout overgangen in Waddengebied

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft daarom nu voor zoet-zoutovergangen in het Waddengebied een uniforme monitoringsstrategie  uitgewerkt. Dit moet er voor zorgen dat er in de toekomst beter afgestemde monitoring plaats vindt in het Waddengebied.

meer lezen
dinsdag 10 januari 2017 kansenkaart_randen_van_het_wad_prw

Kansenkaart Randen van het Wad

PRW heeft een nieuwe kansenkaart uitgebracht voor de Randen van het Wad. De kaart geeft een overzicht van projecten die het streefbeeld van een Rijke Waddenzee in 2030 dichterbij moet brengen. Deze nieuwe versie is een update van de eerste kansenkaart uit 2014.

meer lezen
maandag 19 december 2016 Een school haring

Presentatie over vispasseerbaarheid Waddenzee

Op veler verzoek is de presentatie van Wilco de Bruijne over de Swimway nu ook online op de website van PRW. Het behandelt ondermeer de vispasseerbaarheid van het Waddengebied.

meer lezen
vrijdag 16 december 2016 Artisitieke Impressie van Holwerd aan Zee

Tweede kennistafel spoelmeer Holwerd aan Zee

Het Tweede rapport “Spoelmeer Kennistafel Holwerd aan Zee” is online. Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben in november deze Kennistafel georganiseerd. De bevindingen van deze Kennistafel zijn nu samengevat in een rapport dat u hier kunt downloaden.

meer lezen
dinsdag 13 december 2016 Impressie Prins Hendrikzanddijk op Texel

Prins Hendrikzanddijk Texel ligt ter inzage

Toch ook een klein beetje een mijlpaal voor PRW. De zandige variant van de Prins Hendrikdijk op Texel ligt vanaf 19 december ter inzage. Nog voor 2020 moet deze innovatieve dijkversterking klaar zijn.

meer lezen
maandag 7 november 2016 Leden van het PRW-team nemen een kijkje bij de herinrichting van de oostelijke kwelder bij Holwerd

Feestelijke onthulling Wadpost op nieuw ingerichte kwelder Holwerd

Kees Wevers, grondlegger van de Waddenvereniging, heeft op vrijdagmiddag 4 november de nieuwe wadpost op de heringerichte oostelijke kwelder bij Holwerd onthuld. De wadpost is door Staatsbosbeheer cadeau gedaan ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Waddenvereniging in 2015.

meer lezen
maandag 5 september 2016 Impressie van de Brede Groene Dollarddijk met klutenplas

Heldere aanbevelingen werksessie Brede Groene Dollarddijk

Het Programma naar een Rijke Waddenzee organiseerde  een werksessie in Finsterwolde in opdracht van het Waterschap Hunze en Aa’s. Er kwamen concrete aanbevelingen voor de Brede Groene Dollarddijk.

meer lezen
dinsdag 2 augustus 2016 PRW Eems-Dollard: Bezoek Algemene Rekenkamer aan visgoot bij gemaal Waddenzee

Veel vispassages aangelegd en werkend in Waddengebied

Het gaat goed met het aanleggen van vispassages in het Waddengebied. Bij 21 van de 31 knelpunten is inmiddels een vispassage aangelegd. Zodat trekvissen  weer van zoet- naar zoutwater kunnen zwemmen en andersom.

meer lezen
maandag 25 juli 2016 Impressie van het toekomstige gemaal bij Vijfhuizen.

PRW geeft helder monitoringsadvies Vijfhuizen

Monitor de aanwezigheid van vissen zowel binnen- als buitendijks bij het gemaal in het Friese Vijfhuizen. En beperk je in de monitoring niet alleen tot vissen, maar kijk ook naar het bodemleven, naar de planten, vogels en de waterkwaliteit.

meer lezen
woensdag 25 mei 2016

Eerste Waddendijkdag op 9 juni

PRW organiseert in samenwerking met POV-Waddenzeedijken en het Deltaprogramma Waddengebied op donderdag 9 juni de allereerste Waddendijkdag. Onderwerp van gesprek zijn de innovaties en de recente ontwikkelingen rondom de Waddendijken op het gebied van veiligheid- en natuur.

meer lezen
dinsdag 24 mei 2016

PRW actief in Windwerk Oerol

De aan- en afvoer van zand en slib in de Waddenzee is uniek in de Wereld. Het is één van de belangrijkste redenen waarom dit gebied is benoemd tot Werelderfgoed. Toch weten we er verrassend weinig van.

meer lezen
maandag 23 mei 2016

Aankomende workshops en conferenties

Komende periode organiseert PRW samen met andere partijen een aantal workshops en conferenties. Hieronder een overzicht van de agenda.

meer lezen
dinsdag 8 maart 2016

PRW start verkenning zoet-zoutverbinding Oterdum

Het Programma naar een Rijke Waddenzee gaat, in opdracht van het Groninger Landschap en de Provincie Groningen, een verkenning uitvoeren naar mogelijkheden om de verbinding van het gebied tussen Oterdum en Polder Breebaart met de Eems Dollard te versterken.

meer lezen
maandag 1 februari 2016

PRW en de Provincie Fryslân zetten in op leefbaarheid en natuur bij Holwerd aan Zee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee blijft verbonden aan de verdere uitwerking van de plannen rondom Holwerd aan Zee. Samen met de Provincie Fryslân zal PRW de uitvoering van deelsporen 1 (leefbaarheid) en 2 (Natuur, landschap en cultuurhistorie) aansturen.

meer lezen
maandag 16 november 2015

Minister licht Tweede Kamer in over infrastructurele projecten Waddenzee

Minister Schultz van Haegen (I&M) en Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) hebben de Tweede Kamer geinformeerd over de voortgang van belangrijke infrastructurele projecten in Nederland. Dit doen zij via het zogenoemde MIRT. Ook voor de Waddenzee staan er een aantal belangrijke passages in. Vooral voor de Eems-Dollard, Holwerd aan Zee en de Vismigratierivier.

meer lezen